Waardering VS voor Van Breda

Nieuws

Van Breda ontving zijn onderscheiding uit handen van de Amerikaanse luitenant-generaal Frank Helmick namens de Amerikaanse staatssecretaris van defensie. Het ‘Army Achievement Medal’ wordt uitgereikt aan militairen van de Verenigde Staten of van bondgenoten, voor bijzondere verdiensten tijdens een missie, niet zijnde gevechtsacties. Van Breda maakte zes maanden lang deel uit van de NATO Training Mission in Irak (NTM-I). Aan de missie doen 160 militairen mee uit 16 landen. Onder hen bevinden zich zeven Nederlanders. NTM-I verzorgt trainingen voor en geeft advies aan hoge Irakese veiligheidsmensen op het gebied van ‘Command & Control’.

Onderscheiding voor werk in Irak BENNEKOM - Luitenant-kolonel Tom van Breda uit Bennekom heeft een hoge Amerikaanse onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten op het gebied van veiligheidsopbouw in Irak. Van Breda keerde onlangs terug naar Nederland na een half jaar advieswerk voor het National Operation Center van de Iraakse premier Maliki.

,,De NAVO-trainingsmissie draagt bij aan de opbouw van de Iraakse veiligheidssector”, zegt Van Breda. De Bennekommer heeft met Irak erbij al vier keer een half jaar deelgenomen aan uitzendingen. De eerste keer was in 1992 in Kroatië, tijdens de Joegoslavische oorlogen. Daarna was hij twee keer in Bosnië, in 1999 en 2001. Van Breda houdt rekening met een nieuwe uitzending naar Afrika binnen niet al te lange tijd.

Hij zegt dat er in de periode dat hij in Irak was zinvol en effectief werk is verricht. ,,De afgelopen tijd is er veel vooruitgang geboekt. Steeds meer taken worden nu door Irakezen zelf gedaan. Wij adviseren en mentoren ze alleen nog maar.’’ Dat het goed gaat in Irak, wordt volgensde Bennekommer bewezen door het feit dat zowel de aanloop tot de recente verkiezingen als de verkiezingsdag zelf op 30 januari vrijwel vlekkeloos zijn verlopen. Van Breda had als lesmateriaal een aantal scenario’s geschreven waarmee door Irakese veiligheidsmensen geoefend werd, bijvoorbeeld het vervoer van stembiljetten naar stembureaus.

Van Breda schreef ook een meer algemeen concept dat in Irak bij veiligheidsoefeningen gebruikt gaat worden. Deze zullen zes keer per jaar plaatsvinden. ,,Een belangrijk doel is”, aldus Van Breda, ,,dat de Irakese veiligheidsmensen, politie en militairen goed met elkaar samenwerken, ook als ze van verschillende geloofsrichting zijn (soennieten en sjiieten). Ze moeten kunnen samenwerken ook als het om ‘gevoelige momenten’ gaan, zoals de veiligheid bewaken in de aanloop van en tijdens pelgrimstochten.” Terugkijkend zegt hij: ,,Er was in het begin flink wat spanning tussen de soennitische en sjiietische deelnemers aan de veiligheidsoefeningen, maar de spanning is gaandeweg minder geworden. Ze hebben heel adequaat gereageerd op de incidenten die wij als training hebben ingebracht.’’

Van Breda werd tijdens de uitreiking van zijn onderscheiding geprezen om de prestatie die hij samen met de mensen aan wie hij leiding gaf, heeft geleverd. Van Breda: ,,We hebben gewerkt aan de stabiliteit van Irak en we hebben die een stapje verder kunnen brengen.’’

advertentie