VVD wil Weekendschool Ede

Nieuws

EDE - De fractie van de VVD Ede wil graag een onderzoek naar de mogelijkheden van een zogenoemde Weekendschool in Ede. ,,In diverse gemeenten met sociaal-economisch achterblijvende omgevingen is het initiatief genomen om een weekendschool op te richten'', aldus raadslid Han Kiezebrink.

Doelstelling van een weekendschool is het bieden van aanvullend onderwijs voor jongeren tussen tien en veertien jaar. Het onderwijs wordt verzorgd door professionals die met plezier hun vak uitoefenen met als doel om jongeren te steunen bij het verruimen van hun toekomstperspectieven, zelfvertrouwen en ontwikkelen van hun talent.

Een weekendschool neemt geen taken over van het reguliere onderwijs maar is een aanvulling daarop. Op de weekendschool krijgen leerlingen andere lessen dan op de school die ze regulier bezoeken. Deelname is vrijwillig en aan de leerlingen wordt een driejarig programma geboden met afwisseling tussen theorie en praktijk. De VVD-fractie ondersteunt het principe van de weekendschool omdat het een positieve bijdrage levert aan de verbetering van de situatie voor kinderen uit sociaal-economisch achterblijvende omgevingen. Tevens kan het een positieve impuls zijn voor participatie en integratie.

advertentie