Kerkdiensten Ede Stad.nl week 10/11

Nieuws

Hervormd

Oude Kerk: 10.00 u.: ds. J. van Dijk; 18.30 u: ds. J. de Jong. Nieuwe Kerk: 09.30 u.: ds. R. van Laar, HD; 17.00 u.: ds. J.E. de Groot. Sionkerk: 09.30 u.: ds. C. v.d. Worp; 17.00 u.: ds. J.S. Heutink. Bethelkerk, J.Th. Tooroplaan: 09.30 u: ds. J.E. de Groot, HD; 17.00 u.: ds. A. Prins. De Ark, Heyendaal: 09.30 u.: ds. J.S. Heutink; 17.00 u.: ds. R. van Laar.

Kleopas Gemeente: diensten in kerkcentrum Emmaüs: 09.00 u: ds. C.M.A. van Ekris; 14.30 u.: Zangdienst met verst. gehand. Het Kruispunt: 09.30 u.: ds. J.A.C. Olie; 17.00 u.: ds. J. van Dijk. Bethanië: 09.45 u.: ds. J. de Jong. Taborkerk, Prinsesselaan: 10.00 u: ds. G.H. Westra. Hersteld Hervormde Gemeente, Zandlaan 16: zon 10.00 u.: ds. K.J. Kaptein; 18.30 u.: ds. K. Klopstra.

Samen op weg kerken

De Open Hof: Hoflaan 2: 10.00 u.: ds. J. Korteweg + Jeugdkerk. Hartenberg: Apeldoornseweg 60: 10.00 u: ds. C.P. Sinia. Samenwerkende kerken in Rietkampen: Kerk. Centrum Emmaüs: 10.30 u: mw. M.C. v.d. Bos-Greidanus.

Gereformeerd

Noorderkerk: Amsterdamseweg 9: 10.00 u: ds. K. Wolfis. Beatrixkerk: Beatrixlaan 54: 10.00 u.: ds. W.G. van Iperen. De Akker, Bovenbuurtweg 11; 10.00 uur: ds. K. Santing. Geref. kerk (vrijgem.) Ede-Noord: Proosdijweg 20: 08.45 u: ; 16.30 u: geen opgave. Ontmoetingskerk Ede-Zuid: Proosdijweg 20: 10.45 en 14.30 u.: ds. J.M. van Leeuwen, HA.

Chr. Geref. Kerk: Verl. Maanderweg 146: 10.00 en 18.30 u.: ds. J. van Amstel. Ned. Geref. Kerk: Veenderweg 193: 08.45 en 10.30 u.: ds. G. de Lange; 17.00 u.: ds. P. Sinia. Geref. Gemeente, Nieuwe Kerk, Verl. Maanderweg 33: 12.15 en 19.00 u.: st. J. IJsselstein. Oud Geref. Gem. Schaapsweg: 10.00 en 19.00 u ds. J. Goudriaan.

Rooms-katholiek

St. Antoniuskerk: zat. 19.00 u: ; zon 10.00 u.: geen opgave. Goede Herderkerk: zat. 19.00 u: ; zon 10.30 u.: geen opgave.

Overige

Evang. Lutherse Gemeente: Ede Beukenlaan 12: 10.30 u: dr. C.F.G.E. Hallewas. Geloofsgemeenschap NPB: Ericalaan 1: 10.30 u: drs. H.R. Knoop. De Schuilplaats: Otterloseweg 18A: 10.30 u.: M. v.d. Vloed. Evangelische Gemeente Jonah: De Wissel, Bettekamp 99: 10.00 uur: A. de Goede, met gebarentolk. Apostolische Kerk: Regentesseplein/A. Verhuellstraat: zo. 10.00 u: dienst.

Christengemeente Ede e.o.: Buurtcentrum t Riet, Laan der Ver. Naties 88: 10.00 u: J. van Zwol. Basisgemeenschap Exodus: Marnix College, Prins Bernhardlaan: 10.00 uur: geen viering. De Sabbatvierende Gemeente Ede, Het Luthers Centrum, Maanderweg 27: zat 10.00 u.: Bijbelstudie; 11.00 u.: dhr. J. Brink.

Philadelphia aangepaste kerkdienst: Beukenlaan 12: zon 15.00 u: eerstvolgende dienst 15 maart. Evangeliegemeente De Deur: Zanderijweg 20: zo. 11.00 en 18.00 u. diensten; woe. 19.30 u: dienst. Het Apostolisch Genootschap: Hakselseweg 39 09.30 u: dienst.

Christengemeente Adelaarsnest: Kerkweg 61, aanvang 10.30 u.: De Gelderhorst: Willy Brandtlaan 40: 10.30 u: dhr. W. Pantjes. Ziekenhuis Gelderse Vallei: Willy Brandtlaan 10, Kerkzaal, C2 (2e etage): 10.00 u: drs. E. Kruidhof,

Ned. Herv. Gem. PKN. Rafaëlgemeenschap: Marnix College, aula, Pr. Bernhardlaan: zon 10.00 u. Baptisten Gemeente Ede: Otterloseweg 18A, Ede; (translation available): 15.30 u: G.R. v.d. Hoff. De Kei Ede-West: Peppelensteeg 12: 10.00 u: dienst. Leger des Heils: Verl. Maanderweg 118: 10.00 u: Samenkomt mmv koor en muziekkorps. Beatrixkerk, Beatrixlaan: elke tweede zondag v.d. maand om 19.00 uur. Vergadering van gelovigen: Paasbergschool, Kleefsehoek 1a: zon. 09.30 samenkomst.

Lunteren

Hervormde Gemeente in Hersteld Verband. Bethelkerk: 08.30 u.: ds. A.J. Schalkoort; 10.30 u.: ?; 16.30 u: ds. C.J.P. v.d. Bas; 19.00 u.: ds. K.J. Kaptein. Oude Kerk: 09.30 u: ds. H.A. Samson; 18.30 u: ds. G. Biesbroek. Maranathakerk: 09.30 u: geen opgave. Geref kerk, Oranjestraat: 10.00 u.: ds. H.R. Juch;19.00 u: ds. J. Alma. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB: 10.30 u: geen dienst. St. Antonius Abt: Kerkhoflaan 17: zon. 10.30 u.:geen opgave. Molukse Evangelische Kerk: 10.00/14.00 u.: geen opg. ontv.

Otterlo

Herv.Gem: 09.30 u.: kd. J. Mulder; 19.00 u.: ds. W.G. v.d. Top.

Wekerom

Herv. Kerk: Edeseweg 77: 10.00 u.: ds. J. Mulder; 18.30 u.: kd. H.J.T. Lubbers.

Harskamp

Herv. Gemeente: 10.00 en 18.30 u: ds. J. Lohuis. Hersteld Hervormde Gemeente, Harderwijkerweg 11: 10.00 en 19.00 u: ds. B. Reinders. Ger. Kerk: Beatrixlaan 2: 10.00 u: ds. A. Lunshof, jeugd/cathechesedienst.

Ederveen

Herv. Gem: 09.30 u: ds. J. Prins; 18.30 u.: ds. A. Bloemendal. Hersteld Herv. Gem, Het Dorpshuis: 09.30 u.: ds. J. van Rossem, vbHA; 18.30 u.: ds. P.C. Hoek.

Bennekom

Herv. Gem: Oude Kerk: 10.00 u: ds. J.C. Minnema; 18.30 u: ds. J. Prins. Ichtuskerk: 10.00 u: ds. R.A. Grisnigt; 18.30 u: zie Brinkstraatkerk. Geref. Kerk: Brinkstraatkerk: 09.00 en 10.30 u: ds. H.H. Keegstra; 18.30 u: ds. J.J.Th. Meijer (welkomstdienst met gospelkoor ‘Yes’). Maria Virgo Regina: zo 10.30 u: geen opgave. Vrije Evang. Gemeente: Margrietlaan 30: 09.30 u: br. F.H. van IJzendoorn. Chr. Geref. Sionskerk, Beatrixlaan 4: 09.30 en 18.30 u: ds. C. Westerink.

Zevendedags Adventisten: Kerkheem, Kerkhoflaan 34: zat 11.00 u: E. Wijnruit. Breukelderhof: 10.00 u: geen opg. ontv. Halderhof: 10.15 u: geen opg. ontv. Genootschap der Vrienden (quakers): de Commanderij, Commandeursweg 44, 10.30 u, elke 2e en 4e zondag. NPB. Ontmoetingskerk: Emmalaan 1, 10.30 u: Bezinningssamenkomst.

Opgaven van kerkdiensten dienen uiterlijk acht dagen voor het verschijnen van de editie bij de redactie binnen te zijn.

advertentie