FoodValley: 4 miljard voor innovaties

Nieuws

EDE - De Gelderse Vallei moet versneld doorgroeien tot de Europese topregio voor innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Daar is de komende 10 jaar een bedrag van 4 miljard euro voor nodig, zo valt te lezen in de Ambitieschets FoodValley 2020 die de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Clemens Cornielje, maandagmorgen heeft ontvangen. Deze ambitieuze toekomstvisie werd toegelicht door Theo Meijer, voorzitter van de Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020.

De Initiatiefgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en Wageningen UR, onderstreept het belang van de Ambitieschets voor Nederland. De visie voor de regio FoodValley (Gelderse Vallei) sluit naadloos aan bij de ambitie van de overheid dat Oost-Nederland op het gebied van gezonde en duurzame voeding tot de wereldtop moet gaan behoren. De internationale concurrentie neemt echter toe, terwijl de investeringen in onderzoek en productontwikkeling in Nederland zijn gedaald en nu lager zijn dan in ons omringende landen. ,,Ondanks de huidige crisis is de voedingssector relatief succesvol. Dat moet zo blijven", meent Theo Meijer, voorzitter van de Initiatiefgroep. ,,Er is al een sterk fundament waarop we kunnen voortbouwen. De kern van onze ambitie is dat de FoodValley versneld groeit. Nu investeren om dit mogelijk te maken levert een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en de voedingssector in het bijzonder.”

Meijer neemt het voortouw en roept zowel de nationale als de plaatselijke en regionale overheden nu op om de handen ineen te slaan en de benodigde investeringen te versnellen. De initiatiefgroep schat dat tot 2020 in totaal ruim € 4 miljard nodig is. Een belangrijk deel van deze investering is gericht op het creëren van de voor groei benodigde ruimte en infrastructuur met behoud van de waardevolle leefomgeving. Dat bedrag moet komen van zowel overheden als bedrijfsleven. Dit zal leiden tot een verbetering van de infrastructuur, een toename van investering in productontwikkeling en innovatie, een groter aandeel in Europese innovatiefondsen en het versneld creëren van minimaal 10.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Vernieuwing

Wereldwijd zijn voedingbedrijven naarstig op zoek naar nieuwe wegen om te komen tot slimmere oplossingen voor voedselvraagstukken. Dit vraagt om nauwere samenwerking met onderzoekcentra en bronnen van vernieuwende technologie. Nabijheid is een belangrijke voorwaarde om elkaar te ontmoeten en inspireren. De FoodValley regio rond Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft gezien haar huidige kracht de beste papieren om wetenschap en ondernemerschap dichter bij elkaar te brengen. De gewenste acties zijn voor een belangrijk deel ruimtelijk van aard. Op basis van gesprekken met betrokkenen en specifieke studies doet de Ambitieschets suggesties voor zes mogelijke ontwikkelingsgebieden binnen de FoodValley regio. De initiatiefgroep wil de gemeentes en de provincie Gelderland stimuleren hun ontwikkelingsplannen hierop af te stemmen.

De overhandiging vond plaats in de aanwezigheid van de burgemeesters van Ede en Wageningen, Cees van der Knaap en Geert van Rumund. In zijn reactie stelde Clemens Cornielje dat het FoodValley initiatief een ambitieus en waardevol plan is dat zorgvuldige maar vooral doortastende behandeling verdient. De provincie neemt deze uitdaging graag aan, samen met de gemeentes die nu als eerste aan zet zijn. De Initiatiefgroep FoodValley 2020 bestaat uit: Stichting Food Valley, Wageningen UR, BioPartner Center Wageningen, Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, Rabobank.

advertentie