Snelle gemeente

Nieuws

EDE - De levertijden van producten als rijbewijs en paspoort zijn binnen de gemeente Ede beduidend sneller dan in andere gemeenten. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek (benchmark) waarin ruim 90 gemeenten met elkaar zijn vergeleken op het gebied van publiekszaken. Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd door TNS/NIPO.

De benchmark heeft tot doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de publieke dienstverlening in Ede, zowel in vergelijking met andere deelnemende gemeenten als in ervaring en beleving van de klanten (inwoners). Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die de gemeenten aanleveren en op klanttevredenheidsonderzoeken.

De volgende onderdelen zijn onderzocht: bereikbaarheid, beschikbaarheid, informatievoorziening, wachttijden, levertijden, tarieven, bejegening van klanten en betrouwbaarheid. De uitkomsten van de onderzoeken zijn vergeleken met andere gemeenten.

De gemeente Ede kreeg als gemiddeld eindcijfer van de klanten een 7,6. Hetzelfde cijfer kregen vergelijkbare gemeenten van hun klanten. De gemeente Ede scoort wel beduidend hoger dan andere gemeenten op het onderdeel levertijden. Producten als rijbewijs, paspoort, lichte bouwvergunning en bijzondere bijstand levert Ede sneller dan andere gemeenten. Het gemiddelde percentage op dit onderdeel scoorde Ede 82,4 % tegenover 59,1 % van gemeenten van vergelijkbare omvang. De publieksdiensten in Ede zijn gemiddeld minder lang open dan bij andere gemeenten. De gemeente werkt binnen het programma Publieke Dienstverlening aan verruiming van de openingstijden. Ook wordt het mogelijk om een afspraak te maken. Op 15 mei start de gemeente met een proef van ruimere openingstijden van Burgerzaken.

advertentie