Alles onder één dak bij Van As Advies

Nieuws

EDE - Robert van As nam op 20 januari van dit jaar het besluit verder door het leven te gaan als zelfstandig ondernemer onder de naam Van As Advies. Voor hij deze stap ondernam werkte hij jarenlang als financieel adviseur bij banken en verzekeraars en de laatste jaren als intermediair, een bemiddelaar tussen banken, verzekeraars en vermogenbeheerders.

Op een gegeven moment was hij echter van mening dermate kennis van zaken te hebben opgedaan om op eigen benen te gaan staan en zijn eigen ideeën te kunnen uitvoeren. Van As: ,,De meest belangrijke reden voor mij was dat ik van huis uit mensen graag wil helpen. Ik richt mij dan ook voornamelijk op particulieren en zelfstandige ondernemers die als gevolg van belangrijke veranderingen in hun leven behoefte hebben aan duidelijkheid en deskundige hulp en advies. Daarbij kun je denken aan kopen van een woning, ontslag, overlijden, echtscheiding, trouwen of samenwonen, starten als ondernemer, of pensionering. Ik wil echter duidelijk laten weten niet werkzaam te zijn als intermediair, maar als financiële raadgever.”

Voorafgaand aan iedere opdracht wordt er een schriftelijke overeenkomst gemaakt waardoor voor beide partijen duidelijk is wat er wederzijds van elkaar mag worden verwacht. Van As: ,,Mijn kwaliteit en onafhankelijkheid van het financiële advies wordt gewaarborgd doordat er op uurbasis wordt gewerkt. Ik verkoop geen financiële producten en heb geen provisiebelangen. Ik heb ook geen contractuele banden met financiële instellingen. Uitsluitend het belang van de klant komt in beeld."

Heeft men belangstelling dan volgt in eerste instantie een gesprek, zonder kosten. ,,Tijdens dat gesprek probeer ik tot de kern door te dringen in de wensen van de klant. Daarin moet duidelijk worden wat de haalbaarheid is van de wens, op het moment en in de toekomst. Belangrijk is ook te kijken naar de omstandigheden van een klant. Een scheiding is bijvoorbeeld een belangrijke verandering in iemands leven.”

Rust

,,Het is belangrijk dat je in een korte tijd voor rust kunt zorgen. Mensen willen weten of ze kunnen blijven wonen waar ze wonen en hoe ze het met de kinderen moeten regelen. Het is zaak om het traject goed te regelen zodat men emotioneel weer goed en snel verder kan. Tijdens, voor en na belangrijke veranderingen hebben we naast het juridische ook te maken met het financiële en fiscale gedeelte. In zijn totaliteit kan ik mensen daarin helpen, dus alles onder één dak.”

,,Voor mij is de portemonnee van de klant het vertrekpunt. Door middel van geavanceerde rekenmodellen krijgt de klant een inzicht wat er netto in zijn portemonnee zit, zowel voor nu als na de belangrijke verandering”, besluit de deskundige ondernemer.

Van As Advies

Irenelaan 4 Ede

Tel. 0318-612487 / 06-51954659

E: info@vanasadvies.nl

I: www.vanasadvies.nl

advertentie