N224 naar A30 blijft 70 km.

Nieuws

EDE - Het gemeentebestuur bepaalde dat de maximum snelheid op de rijksweg N224 tussen het Laarwoud en de snelweg A30 op 70 kilometer per uur wordt gesteld. Aangezien dit traject binnen de bebouwde kom ligt, geldt nu nog een snelheid van 50 kilometer per uur.

Twee bewoners aan de Laan van Kernhem, maakten bezwaar tegen dit besluit. Hun verzoek wordt niet gehonoreerd, ondanks het feit dat de commissie voor de bezwaarschriften aangaf dat zij het besluit van de gemeente onvoldoende gemotiveerd vinden.

advertentie