Regiofusie Dierenbescherming: naar imago 'nieuwe stijl'

Nieuws

Tims is al dertig jaar actief voor de Dierenbescherming. In zijn woonplaats zijn nu zes bestuursleden en ongeveer twintig vrijwilligers in touw voor de dieren. Na de fusie, die 9 juni een feit moet worden, zal de vereniging een verzorgingsgebied bedienen van tien gemeenten met 385.000 inwoners, waarvan er nu in totaal 3000 lid zijn. Zij betalen minimaal 24 euro per jaar voor het lidmaatschap. ,,Dat aantal willen we graag uitbreiden, want alleen van sommige gemeenten (Veenendaal bijvoorbeeld wel, Ede niet) krijgen we erkenningssubsidie.’’

Van stoffig imago naar ‘nieuwe stijl’ EDE - Het project Pró-dier moet de organisatie van de Dierenbescherming professionaliseren, ook lokaal. ,,Het stoffige imago moet eraf’’, zegt Jan Tims (59). Hij trekt vanuit Veenendaal de kar als voorzitter van het fusiebestuur. Want maar liefst vijf lokale afdelingen gaan samen om met een vers bestuur de ‘nieuwe stijl’ vorm te geven: Ede, Renkum, Rhenen-Veenendaal, Wageningen en West-Veluweland (Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Putten).

door Freek Wolff

,,We zijn altijd met de dieren zelf bezig geweest, maar dan verlies je het contact met je doelgroep. Dat is ook in het belang van het dier’’, motiveert Tims de verandering. De naam Dierenbescherming blijft onveranderd, want dat is volgens hem ,,een sterk merk waar je niks aan moet veranderen.’’ Wel komt er een fulltime functie die ingevuld wordt door twee beroepskrachten.

Tot nu toe hield de Dierenbescherming zich vooral bezig met voorlichting en de opvang van zwerfdieren en gewonde beesten. ,,Honden en katten brengen we naar het asiel, maar vogels, konijnen, hazen enzo gaan naar het opvangcentrum in Woudenberg. Onlangs kreeg daar de stichting Mens, Dier en Natuur nog een prijs. Wat goed loopt, daar moet je niet aankomen.’’

De ‘nieuwe stijl’ staan vier taken centraal. Dat is ten eerste dierennoodhulp, waarvoor ook de ambulances uitrukken.

,,We streven ernaar door het hele gebied meldpunten te vestigen. Qua zwerfkatten is het dweilen met de kraan open. Sommige mensen verhuizen en zetten vijf poezen gewoon buiten de deur. Die redden het niet in de vrije natuur en de buurt moet dat dan maar oplossen. Het merendeel van de honden krijgt meestal wel weer een eigenaar. Ik heb er zelf ook één uit het asiel en dat gaat perfect.’’ In de regio zijn vier dierenasiels, waarvan de gesloten Wagenrenk in Wageningen een onbekende toekomst tegemoet gaat.

Fokken

De tweede taak is toezicht en handhaving. ,,We zouden het dubbele aantal inspecteurs kunnen gebruiken en dan nog heb je niet genoeg. Het gaat om landbouwdieren of huisdieren. Veel misstanden ontstaan uit onwetendheid. Door verkeerde dierenliefde fokken ze bijvoorbeeld maar door met katten en groeit het uit tot een onbeheersbare situatie. Of we krijgen meldingen binnen over hoeven die bij paarden niet gekapt worden. Dat is heel schrijnend, want zo kunnen ze bijna niet meer staan. Ook kan het zijn dat een boer bijvoorbeeld zijn vee tijden lang geen eten geeft.’’

De derde taak betreft maatschappelijke beïnvloeding. ,,Met de slogan ‘het moet beter, het moet minder’ werken we aan de bewustwording van het feit dat je voor scharrelvlees iets meer moet betalen. Dan wordt het aantrekkelijk voor de boer om over te stappen op andere huisvesting van zijn dieren. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Zo is er nu wel het scharrelei. Elke vooruitgang is een plus.’’

De vierde taak is de politieke beïnvloeding. Hoewel Tims de Partij voor de Dieren een warm hart toedraagt, staat de Dierenbescherming hier helemaal los van. ,,Nee, we gaan daar geen lokale afdeling van oprichten, want een politieke partij heeft een veel bredere doelstelling.’

De stichting Wakker Dier, die bekend is om haar stevige protestacties, staat los van de Dierenbescherming. Daarnaast vindt Tims extremistische acties geen goed idee, zoals auto’s in brand steken van ondernemers in de bio-industrie.

,,Dan gaan de hakken alleen maar in het zand. Je moet met elkaar om de tafel. Als je nertsen loslaat, komen die beestjes nòg minder prettig aan hun eind dan in zo’n farm.’’

Na de fusie wordt de naam in de regio Rijn Vallei/West Veluwe. Tims motivatie blijft: ,,Dieren hebben geen mogelijkheid om te protesteren. Er moet iemand zijn die hun belangen behartigt.’’

advertentie