Zwerfvuil doorn in het oog Steinwijk

Nieuws

EDE - 'Proosdij Papa' is het toonbeeld van hoe het wel moet. Een buurtbewoner van de Steinwijk prikt elke avond het vuil op dat in de Superstein speeltuin rondzwerft. Een voorbeeld dat navolging moet krijgen. Want 74 procent van bewoners in de Steinwijk laat weten dat rondslingerende troep hen een doorn in het oog is. Met de resultaten van de enquete gaan de Buurt Belangen Vereniging Steinwijk, Vilente en Welstede aan de slag. ,,De schouders eronder'', zegt Bridgette Tompkins van de vereniging.

Ze vindt de respons op de enquete hoog, want 340 van de 1151 huishoudens reageerde. ,,Dat geeft aan dat ze betrokken zijn.''

Ongeveer een derde van de respondenten vindt dat de fysieke veiligheid binnen de wijk te wensen overlaat. Volgens de vereniging gaat het dan vooral om de verkeersveiligheid. Wat sociale veiligheid betreft vindt een kleine vijftig procent dat dit een probleem is. Het gaat daarbij vooral om hangjongeren en drugsgebruik.

,,Met een klein groepje vrijwilligers willen we dat probleem aanpakken'', reageert Frans Bruning van Welstede op dat laatste aspect. ,,Samen met hen wil ik een lijstje met maatregelen bedenken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan verlichting aanbrengen op duistere plekken, snoeien waar teveel beplanting is en activiteiten organiseren voor de sociale verbanden. Ik hoop dat wijkbewoners elkaar vaker ontmoeten en leren kennen. Zodat ze elkaar aanspreken en helpen, bijvoorbeeld door een oogje in het zeil te houden. Ook lijkt het me goed om jongeren en volwassenen met elkaar in contact te brengen.''

Superstein

Een ,,belangrijk pijnpunt'' in de wijk is de parkeeroverlast van RVS. Hiervoor zijn onlangs maatregelen genomen met bebording, het uitdelen van flyers en concrete richtlijnen voor het parkeren van de RVS medewerkers en bezoekers.

De kwaliteit en de hoeveelheid speelvoorzieningen laat volgens 63 procent van de wijkbewoners te wensen over. ,,De komst van de nieuwe speeltuin 'Superstein' (naast de Proosdij kinderboerderij) en aan de Weerdestein hebben hier al een positieve bijdrage aan geleverd'', aldus Tompkins.

Een percentage van 14 procent dat bereid is om vrijwilligerswerk te doen, vindt ze positief. Zo zullen leden van de Ontmoetingskerk in de wijk tussen 21 en 23 augustus ook weer een grote barbeque op touw zetten, omdat veel respondenten verklaarden dat zij dit een goede activiteit vinden.

De Pleinen

Ook bij het enquetedeel voor senioren bleken wijkbewoners bereid tot vrijwilligerswerk. Ottelien Groenenberg van Vilente gaat met vijftien personen aan het werk. Het nieuwe zorg- en dienstencentrum bij het nieuwe bouwproject De Pleinen (tussen de Slotlaan en de Pollestein) gaat een cruciale rol spelen als locatie, pal naast 138 nieuwe appartenten voor ouderen als woonzorgzone in ontwikkeling.

Groenenberg is sowieso tevreden met het inzicht dat de enquete geeft. Cursussen (64 procent), inloopontmoetingen (69 procent) en themabijeenkomsten (69 procent) blijken in trek, naast een spreekuurfunctie van een ouderenwerker (bijvoorbeeld met SWO), een klussendienst (Voorwerk en Veldhuizen Aktief) en amusement. ,,We gaan ervanuit dat deze suggesties uitgevoerd worden in De Pleinen'', licht Groenenberg toe. Ze vond de samenwerking bij de enquete ,,zeer goed.'' Tineke Plooij en Ben Piso, beiden lid van de Ankergroep en Vilente, verwerkten alle gegevens vrijwillig.

foto's:

Enkele locaties in de Steinwijk.

advertentie