Reclameborden krijgen meer ruimte

Nieuws

De gemeente Ede wil op de vraag om verbreding van de winkeliers ingaan onder de strikte voorwaarde dat de winkeliers dit aangepaste beleid ook echt naleven. De gemeente gaat er van uit dat een strook van 1.20 meter nog voldoende ruimte over laat voor de doorgang van het winkelend publiek en ook het mindervalide winkelend publiek.

LUNTEREN - Winkeliers van de Dorpsstraat midden in Lunteren mogen in de toekomst hun waren uitstallen in een strook van 1.20 meter breed. Dat is nu 90 centimeter. De winkeliers hebben om aanpassing van de breedte gevraagd omdat de huidige strook van 90 te weinig ruimte zou bieden voor aantrekkelijke uitstallingen.

Het uitstallingenbeleid in Lunteren is al eerder op verzoek van de winkeliers aangepast. In plaats van uitstallingen direct langs de gevels hebben de winkeliers en de gemeente toen gekozen voor een strook verder op de weg. Dit om een gezelliger sfeer te creëren en in het belang van de mindervaliden, die daardoor de minder gladde klinkers langs de gevel kunnen benutten. De winkeliers hebben daarbij wel de taak gekregen bezoekers direct aan te spreken op het stallen van fietsen langs de gevel, zodat de doorgang voor de mindervaliden blijft gewaarborgd.

Op dit moment leven niet alle winkeliers het bestaande beleid goed na. Een aantal stalt nog steeds (ook) langs de gevel uit en anderen stallen teveel uit. Gemeente en winkeliers hebben afgesproken het nieuwe beleid na een jaar te evalueren. Als de situatie dan niet verbeterd is, draait de gemeente het beleid terug.

Strenge handhaving

Op dit moment controleert de gemeente nog niet streng. De markering ontbreekt nog op een aantal plaatsen en dat maakt controleren lastig. Zodra dit is verholpen gaat de gemeente streng handhaven. De verbreding geldt alleen voor de Dorpsstraat midden, waar meer ruimte is, zodat de doorgang voor de mindervaliden en/of brandweer gewaarborgd blijft. In de Grotestraat in Ede centrum, waar de situatie hetzelfde is, heeft de gemeente al eerder een vergelijkbaar besluit genomen.

advertentie