Aanvraag voor twee nieuwe basisscholen

Nieuws

Al eerder werd de tweede CNS-school in Kernhem in het plan opgenomen. Door de vertraging van de woningbouw, was de bekostiging van de school voor CNS niet mogelijk. Volgens het gemeentebestuur is de vestiging van deze school nodig in Kernhem, om de nieuwe bewoners in staat te stellen hun kinderen in de eigen wijk naar school te laten gaan.

EDE - Op het Edese gemeentehuis zijn twee verzoeken binnengekomen voor de stichting van nieuwe scholen. Het gaat om een tweede christelijke school (CNS) in Kernhem en de oprichting van de Evangelische basisschool De Rots. In de gemeenteraad van 9 juli wordt daarom het Plan van scholen 2010-2013 ter vaststelling voorgelegd.

Goedkeuring

Al eerder werd de tweede school opgenomen in het Plan van Scholen. Toen al keurde de minister de bekostiging van de school goed. ,,Feiten en omstandigheden zijn verder ongewijzigd gebleven. Het is volgens de regels wel nodig om de school opnieuw op te nemen in het plan van nieuwe scholen.” De komst van evangelische school De Rots betekent dat Ede te maken heeft met 29 schoolbesturen. ,,Het verzoek van de school voldoet aan de wettelijke vereisten”, aldus het college.

Ook De Rots wordt als het aan b. en w. ligt, opgenomen in het Plan van scholen 2010-2013. De prognose maakt gebruik van referentiegemeente Arnhem om een belangstellingspercentage te bepalen. Als je het door de school opgevoerde voedingsgebied Ede, Veenendaal en Wageningen bekijkt, zal de school in de eerste vijf jaar 200 leerlingen trekken en dit aantal de vijftien jaar daarna behouden.”

Twijfels

Het gemeentebestuur stelt wel dat er gerede twijfels kunnen bestaan over de prognose. ,,De gemeenten Ede, Veenendaal en Wageningen zijn om verschillende redenen niet te vergelijken met Arnhem. Noch uit de buitendorpen, noch uit Wageningen en Veenendaal komen voldoende kinderen om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de stichtingsnorm.”

advertentie