Voorstel om wachtgeld af te schaffen

Nieuws

EDE - De Edese fracties van D66 en Groenlinks/PE willen in het kader van de kredietcrisis, de wachtgeldregeling van de gemeenteraad van Ede afschaffen. Ze komen met een initiatiefraadsvoorstel. Overeenkomstig de huidige Verordening secundaire voorzieningen raadsleden is de wachtgeldregeling voor leden van de gemeenteraad van Ede van kracht. Raadsleden die stoppen krijgen nu twee jaar wachtgeld. Iemand die tien jaar raadslid was, krijgt het eerste jaar elke maand 600 euro vergoeding en het tweede jaar 300 euro per maand. De partijen stellen voor deze verordening per 1 april 2010 in te trekken. Dat zou betekenen dat vanaf deze datum geen nieuwe wachtgelden worden verstrekt aan leden die de raad van Ede vanaf 1 april 2010 gaan verlaten. De thans lopende uitkeringen aan raadsleden blijven onverkort gehandhaafd. De twee partijen willen dat het initiatiefvoorstel in de raadscommissie Algemene Zaken & Middelen van 31 augustus wordt behandeld.

advertentie