Leenbijstand voor Edenaren in acute noodsituaties

Nieuws

EDE - Mensen die vanuit een noodsituatie gedwongen zijn zich ergens in Ede te vestigen, komen vanaf nu in aanmerking voor leenbijstand. De gemeente Ede verstrekt deze lening om de kosten voor woninginrichting te dekken.

De leenbijstand is een vorm van bijzondere bijstand, bedoeld voor mensen die vanuit een acute noodsituatie gedwongen zijn zich ergens in Ede te vestigen en niet beschikken over voldoende financiële middelen om de inrichting van de woning te betalen. Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen of vrouwen die vluchten uit een geweldadige situatie.

Als (nieuwe) inwoners met een bijstandsuitkering de kosten voor de inrichting van hun woning niet kunnen betalen, kunnen zij terecht bij de Stadsbank Arnhem. Als de lening bij de Stadsbank niet voldoende was om de volledige woninginrichting te betalen, verstrekte de gemeente Ede aanvullende leenbijstand. Het nadeel hiervan was dat de periode van aflossing kon oplopen tot 8 jaar.

Renteloos

Als de Stadsbank niet passend of toereikend is als voorziening, kan de gemeente Ede vanaf nu leenbijstand verstrekken. Deze lening is renteloos en moet binnen drie jaar naar vermogen worden afgelost. Een lening bij de Stadsbank is dan niet meer nodig.

advertentie