Man levert granaat af in politiebureau

Nieuws

EDE - Een tot dusver onbekende man heeft maandagochtend een granaat afgeleverd in het politiebureau aan de Breelaan in Ede. Na onderzoek door Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) bleek het te gaan om een onschadelijke lichtgranaat.

Even voor tien uur werd de granaat op de balie van de Edese politiebureau neergelegd, waar op dat moment meerdere personen aanwezig waren. Uit voorzorg werd het publiek, waaronder ook de vinder van de granaat, naar buiten begeleid. Vervolgens werd het bureau voor het publiek gesloten.

Op basis van een eerste inventarisatie werd er geen gevaar voor explosie vastgesteld. Ontruiming van het hele bureau werd dan ook niet noodzakelijk geacht. Wel werd de EODD ingeschakeld, die concludeerde dat het om een afgeschoten en dus onschadelijke lichtgranaat ging, zoals die bij militaire oefeningen worden gebruikt. De politie gaat er vanuit dat de vinder geen kwade bedoelingen heeft gehad maar probeert nog wel te achterhalen wie de vinder is.

Het Edese politiebureau was door het voorval een uur gesloten voor publiek.

advertentie