Bouw brede school en medisch centrum in Bennekom kost 2,5 ton extra

Nieuws

De leden van de commissie Ruimtelijke Ordening leken er mee in te stemmen dat Ede het nieuwe tekort voor haar rekening gaat nemen. Al eerder moest er voor het Bennekomse exploitatiegebied een vlekje van 1,5 ton worden weggewerkt. Daarvoor heeft de gemeente een reservepotje weten te vinden in de grondnota. Het plan is kleiner geworden dan voorzien was. Dat had alles te maken met de kwaliteit van de school en het schoolplein. De school wilde een betere bezonning hebben. Iets waar de gemeente mee instemde. Dat betekende wel dat er voor het totale complex een tekort ontstond.

Opbrengsten vallen lager uit in Bennekom BENNEKOM - De gemeente Ede heeft naar verluidt een extra tekort van 2,5 ton voor de realisatie van de ‘ brede’ Wilhelminaschool en het medisch centrum op de hoek van de Kierkamperweg en de Commandeursweg. Wethouder Wilke Dekker meldde gisteravond in de commissie ruimtelijke Ordening dat er sprake is van een nieuw tekort. Een bedrag noemde hij overigens niet.

door Jan de Boer

,,De ouders vonden dat het terrein te dicht bebouwd werd,” vertelde Dekker de commissieleden. ,,Volgens de voorschriften kon het wel. Maar in deze omgeving zijn we grotere speelplekken gewend dan op andere plaatsen in Nederland. Er is geluisterd naar de ouders, waardoor de bebouwing op de locatie wat minder is geworden. “

Volgens de Edese wethouder is er overigens wel gekeken of er op het terrein extra bebouwing toegevoegd zou moet worden in plaats van de bebouwing die bij de school is weggehaald. Dat bleek niet mogelijk te zijn. ,,Zo is bekeken of het medisch centrum gekanteld kon worden. Op grond van de wet Geluidhinder bleek dat niet mogelijk. Dat is gewoon een realiteit, antwoordde de wethouder op een vraag van Jet Verhoeff (GemeenteBelangen), die niet begreep wat de wet Geluidhinder hier nu weer mee te maken had.

Nadien werd een extra tekort van 2,5 ton uit de hoed getoverd. Wethouder Dekker hoopt dit bedrag toch nog op enige manier te kunnen verdienen. Garanties daarvoor gaf hij de commissie Ruimtelijke Ordening dinsdagavond niet. Ook bij de gemeente Ede weet men dat het medisch centrum haast heeft met de nieuwbouw. Enkele artsen wachten er met smart op. Sommigen moeten al in 2011 weg uit hun huidige locatie.

In de grondnota is geen rekening gehouden met het nieuwe tekort, zo vertelde wethouder Dekker de commissieleden. Als het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad akkoord gaan met het voorstel van Dekker, kan het bestemmingsplan snel in procedure worden gebracht. Hij vindt dat de artsen er niet langer op moeten wachten. Zeker niet omdat aan de artsen was beloofd dat al voor de zomervakantie met de vaststelling van het bestemmingsplan begonnen zou worden.

advertentie