Raad van Kerken: ,,Verdeeldheid niet accepteren''

Nieuws

EDE - ,,Tolerantie blijft een voedingsbodem voor uitwassen. Het kan een kweekvijver zijn tot radicalisering.'' Dat zegt ds. Hans van der Linden, voorzitter van zowel de Raad van Kerken als de interreligieuze stuurgroep Samen voor Ede (met islamieten). Daarom wil hij ook in gesprek komen met conservatieve, reformatorische christenen in de gemeente Ede die volgens hem ,,de eigenheid sterk benadrukken.''

Deze laatste groep, waarvan de leden grotendeels wonen in de buitendorpen, is geen lid van de Raad van Kerken. ,,Ze vinden ons te liberaal. In orthodoxe kringen is heftig gereageerd. We kijken of we, in overleg met de gemeente, in gesprek kunnen komen. Met islamieten is dat reeds het geval in Samen voor Ede.''

Een dialoog is volgens Van der Linden wel nodig. ,,Met de ruggen naar elkaar staan betekent dat je het wij-zij-denken accepteert. Je erkent dan de verdeeldheid, maar ik vind dat je een steekje dieper moet gaan, anders ga je langs elkaar leven. Ik leg me liever niet neer bij de feiten, want dan loop je het risico dat vooroordelen kunnen groeien en uitmonden in vervelende zaken, waarbij geweld niet is uitgesloten. Het pijnlijke is dat sommige kenmerken van reformatorische christenen identiek zijn aan islamitische orthodoxie.''

Van der Linden wijst op 'A common word', een manifest waarin de Wereldraad van Kerken reageert op 138 moslimgeleerden die een handreiking deden richting de paus. ,,Daarom werd voorzichtig een dialoog geopend. Je moet op een heel gewone manier het vertrouwen van elkaar zien te winnen. Dat zit hem in ontmoeting, thee drinken, een iftar-maaltijd nuttigen en gesprekken over het leven.''

De predikant vindt daarom de kop in het dagblad Trouw ('Ede op voet van oorlog') een pijnlijke weergave. ,,Want dat heeft een teneur van reltoestanden. Het doet geen recht aan de gemeente Ede.''

advertentie