Blauw Geel geeft extra aandacht aan uitbreiding

Nieuws

EDE - Voetbalvereniging Blauw Geel'55 hield onlangs haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De enorme metamorfose van het sportpark heeft de afgelopen periode veel gevraagd van de leden. Op de vergadering werd dit uiteraard nogmaals gememoreerd. De leden zijn zonder uitzondering buitengewoon tevreden over het uiteindelijke resultaat, laat de club in een persbericht weten.

'Het verslag van de penningmeester gaf eens te meer aan dat Blauw Geel een gezonde vereniging is. De uitbreiding van het sportpark zal echter extra kosten met zich meebrengen. Daarnaast zijn er diverse plannen op voetbaltechnisch gebied die eveneens financiële consequenties zullen hebben. De contributie zal met ingang van het seizoen 2010-2011 dan ook worden verhoogd met een euro per maand.'

'Daarmee blijft Blauw Geel ten opzichte van andere verenigingen een zeer betaalbaar alternatief. Het in 2008 opgezette kledingplan is een groot succes. Zo goed als alle teams zijn voorzien van correcte kleding en wedstrijdmateriaal. Aan het begin van seizoen 2010-2011 zal het plan worden afgerond en zullen naast alle teams ook bijvoorbeeld de technische staf en alle kaderleden van correcte en herkenbare kleding zijn voorzien. Voor dit kledingplan wordt weliswaar een bescheiden bijdrage gevraagd, maar spelers hoeven zelf geen wedstrijdkleding meer aan te schaffen, hetgeen zeker voor ouders in de meeste gevallen een besparing oplevert'.

In het bestuur is Han Mennen herkozen als secretaris. Penningmeester Stef van de Wiel heeft te kennen gegeven bij de volgende ledenvergadering niet meer herkiesbaar te zijn. De overige bestuursleden waren niet herkiesbaar en blijven dan ook tot volle tevredenheid in hun functie.

Blauw Geel zal het komende jaar extra aandacht geven aan uitbreiding, verfijning en herijking van het technische beleid. Verder zal 2010 een bijzonder jubileumjaar zijn. Blauw Geel ’55 bestaat dan immers 55 jaar. Daar zal, veelal op ludieke wijze, de nodige aandacht aan worden geschonken.

advertentie