Bij Jottum! mag een kind nog echt kind zijn

4 augustus 2010 om 00:00 Nieuws

Bij Jottum! delen de 45 pedagogisch medewerkers de mening dat de ontwikkeling van een kind zich niet laat opjagen. ,,Hoeveel pedagogisch verantwoord en ontwikkelingsgericht speelgoed er ook over een kind wordt ‘uitgestort’, het tempo van de ontwikkeling gaat er niet sneller door. Onze pedagogisch medewerkers sluiten aan bij wat het kind kan en vullen aan wat het kind niet kan. Op deze manier wordt het vertrouwen van het kind in zijn eigen kunnen versterkt’’, licht Ilona Nieuwenhuis toe.

EDE - Jottum! Kinderdagverblijf is een organisatie in Ede met drie vestigingen. Jottum! Kinderdagverblijf verzorgt Buiten Schoolse Opvang (BSO) van 4 tot 12 jaar en Kinderopvang van 0 tot 4 jaar. Er komen steeds meer berichten in de media over kinderen onder de 4 jaar die naar school mogen gaan...

Ze vervolgt: ,,Ook vinden wij het zeer belangrijk dat de kinderen hun emoties laten gaan. Blijdschap, pijn, verdriet, teleurstelling, vreugde en boosheid zijn allemaal emoties die erbij horen. Ook, wat volwassenen vaak verveling noemen, mag erbij horen. Na een drukke werkdag ploffen veel volwassenen ook graag op de bank om even lekker niets te moeten doen. Wij laten de kinderen hierin vrij. Onze pedagogisch medewerkers signaleren de gevoelens van de kinderen en sluiten hierbij aan. Kinderen hebben de tijd nodig om in hun hoofdjes al hun belevenissen te ordenen.’’

Peuters en kleuters maken volgens Jottum! een andere ontwikkeling door dan schoolkinderen. De ontwikkeling gaat volgens de kinderdagopvang spelenderwijs, dit is nog niet te sturen.

,,Ook gaat de ontwikkeling sprongsgewijs. Wat hij gisteren nog niet kon, kan hij vandaag wel. Maar...morgen misschien weer even niet! Wij hebben veel vertrouwen in de eigenheid van het kind en werken aan hun zelfvertrouwen en een stevige basis. Elk kind kent een individuele ontwikkeling. Die proberen wij zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren, zonder pré-schoolse eisen te stellen aan het kind. Natuurlijk zijn wij alert op de ontwikkeling van kinderen. Wanneer wij ergens onze twijfels bij hebben zullen wij dit bespreken met de ouder(s).’’

Wanneer een 4-jarige Jottum!Kinderdagverblijf verlaat, heeft het kind volgens Nieuwenhuis een gezonde basis voor zijn verdere leven.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie