Project Jongerenvouchers succesvol

Nieuws

EDE - Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins reikt maandag 10 februari de eerste jongerenvoucher uit. De voucher wordt uitgereikt aan het bedrijf E. van Veldhuizen in Lunteren. Dit bedrijf vroeg als één van de 38 werkgevers in Ede zo'n voucher aan.

E. van Veldhuizen Grond & Straatwerk is specialist in egalisatiewerk, straatwerk en grondwerk. Het bedrijf doet landelijke projecten voor gemeenten, aannemers en particulieren.

In de arbeidsmarktregio FoodValley hadden maar liefst 100 werkgevers interesse in de jongerenvouchers. De jongerenvouchers zijn hiermee een succes te noemen.

Vouchers

Van 15 tot en met 17 januari konden werkgevers in de arbeidsmarktregio FoodValley vouchers aanvragen. Het gaat hierbij om de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Met de voucher kunnen zij een jongere een werkplek aanbieden. Voor de jongere een kans om een plekje op de arbeidsmarkt te verwerven; voor de werkgever een kans om nieuwe technieken en een frisse kijk binnen te halen.

Zoeken

Tot 1 maart wordt met alle 100 werkgevers gesproken over de verdere uitwerking. Een deel van hen heeft al een jongere op het oog. Bedrijven die dat nog niet hebben worden ondersteund door de accountmanagers van het Regionaal Accountteam. Zij helpen bij het zoeken naar een geschikte kandidaat. Werkgevers krijgen, als ze een jongere tot 27 jaar voor een half jaar in dienst nemen, een bedrag van 2.000 euro. Dat kunnen ze besteden aan een tegemoetkoming in de loonkosten of aan een opleidings- of begeleidingsbudget. Voor een nieuwe Beroeps Begeleide Leerweg (BBL)-plek van 2 jaar krijgen werkgevers 4.000 euro.

Ede

Voor de gemeente Ede zijn 34 van de in totaal 90 uit te reiken vouchers beschikbaar. 38 Werkgevers uit deze gemeente vroegen vouchers aan. Een succesvolle actie dus, vindt wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins. ,,Dit is een mooie manier om jongeren aan het werk te helpen. Gezien de hoge werkloosheid onder hen is het belangrijk om ze op deze manier te ondersteunen. En voor de werkgever is het een kans om een jongere binnen te halen en te kijken of het goed bevalt", aldus de wethouder.

Arbeidsmarkt

Het project jongerenvouchers is een initiatief van de arbeidsmarktregio FoodValley. Daarin zijn gemeenten, UWV, sociale werkvoorzieningen, het onderwijsveld en branche-organisaties vertegenwoordigd. Ook binnen de arbeidsmarktregio zorgt de economische crisis voor een stijging van de werkloosheid, zeker onder jongeren.

advertentie