Wat vindt politiek Ede?

Nieuws

EDE - In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 reageren de elf deelnemende politieke partijen in Ede op de vraag van de week: 'Wat moet Ede doen om een grotere leegstand in het centrum tegen te gaan?'

Burgerbelangen: Leo de Zeeuw

De gemeente moet samen met de SBE en betrokken ondernemers om de tafel over de mogelijkheden én in overleg blijven.

De economische tijd zit tegen, winkelen op internet is populair en de huren zijn té hoog. De verhuurders zijn niet welwillend. Burgerbelangen wil dat de gemeente zich inspant en nagaat of zij voorwaardenscheppend kan zijn om deze verhuurders zover te krijgende huurprijzen te verlagen.

Bouw er geen nieuwe winkels bij. Maak creatief gebruik van de leegstaande panden. WIFI is gewild bij winkelend publiek, sommige ondernemers bieden dit al. Diversiteit is belangrijk. Zorg voor leuke evenementen, die mensen trekken, ook op zondag. Ook het parkeerbeleid is belangrijk om een bezoek aan het centrum aantrekkelijk te maken, dus maak het niet te duur.

Burgerbelangen is dan ook tegen het voornemen om de slagbomen, die nu na 22.00 uur open gaan, voortaan 24 uur per dag gesloten te houden, puur om de kas te spekken.

CDA: Willemien Vreugdenhil

Retail verbinden aan functies die blijven bijvoorbeeld horeca, gezondheidszorg. Lokale toppers verbinden: lokale ondernemers bundelen krachten en brengen bijvoorbeeld gezamenlijk huis aan huis glossy uit. Samen kortingen, ladiesnights en (kleine) evenementen organiseren, waardoor bezoekersaantallen stijgen op koopavonden.

Leren en benutten van elkaars sterke punten. Studentensociëteit in het centrum. Studenten brengen evenementen, bezoekers en horeca in het centrum. Verschraling winkelaanbod voorkomen door kleine ondernemers de kans te geven en te luisteren naar hun wens: geen zondagsopening. Lokale producten verkopen in pop up shops. Branding Ede (streekprodukten!): Hoofdstad van de Smaak. Pop up shops ook inzetten voor startende ondernemers en kunstenaars. Online winkelen: afhaalwinkel achter de doelen of Hof van Gelderland.

Lelijkste en stilste winkelgebieden functioneel inzetten voor afhalen producten. Vergroenen van de buitenruimte, ihb het marktplein.

ChristenUnie: Leon Meijer

Opnieuw omschrijven wat het winkelhart is. Het is onvermijdelijk om naar een kleiner centrum te gaan. Maak het aantrekkelijk om langer in het centrum te blijven. Winkelen wordt meer een belevenis dan snel boodschappen halen. Parkeren is niet alleen een opbrengstenpost maar ook een marketinginstrument. Experimenteer met gedifferentieerde tarieven voor verschillende dagen; kom met acties voor gratis parkeren.

Ga opnieuw in overleg met grote beleggers over te hoge huurprijzen, betrek reële bezoekersaantallen daarbij om de waarde van panden op de juiste manier in te schatten. Onderzoek opnieuw mogelijkheden van leegstandsbelasting. Benut creativiteit, zoek grenzen en wellicht mazen in de wet op. Stop met inhuren van een duur bureau dat niet aantoonbaar voor resultaten zorgt.

Het bestemmingsplan Ede-Centrum moet aangepast worden zodat naast winkels ook wonen en werken mogelijk is. Dat voorkomt leegstand.

D66: Louis Weesie

De leegstand in het centrum is een probleem. Veroorzaakt door de crisis, maar ook door de webwinkels.

Onze aanpak is het levendiger maken van het centrum. Winkelen moet gezellig zijn, liefst ook op zondag. Het laatste natuurlijk alleen als winkelier en zijn klant dat willen. Minder regels en bureaucratie helpt ook. Zorgen dat mensen makkelijk hun fiets kunnen stallen maar ook parkeren door het aanleggen van een parkeerverwijzingssysteem.

D66 wil er in het centrum geen nieuwe winkeloppervlak erbij. Bij een spookcentrum is immers niemand gebaat. Wel de winkeliers de ruimte geven om nieuwe winkelconcepten te ontwikkelen. Nu echt de promotie van het centrum samen met de winkeliers ter hand nemen.

D66 stelt niet voor alle pijlen nu op Ede-Centrum te richten. Leegstand van winkels is er ook in andere winkelcentra te vinden. D66 heeft ook aandacht voor de 'bakker om de hoek' en ondernemers in de dorpen.

GemeenteBelangen: Peter de Pater

Allereerst zeer precies omschrijven naar de inwoners van Ede waarom het centrum zo belangrijk is dat overheidsbemoeienis bij hoge uitzondering is gerechtvaardigd. Bestaande kennis van gelauwerde detaillisten (loopt gewoon rond!) zorgvuldig benutten en inventariseren via de Stichting Binnenstad Ede.

Extern ingehuurde kennis respectvol tegen het licht houden en afrekenen op prestaties. Introductietijd is voorbij. Lokale vastgoedmensen laten koppelen. Beroep doen op lokale commerciële netwerken. Internetverkoop-deskundigen raadplegen. Uitvinden waar het break-even-point zit in de digitale verschuiving.

Lokale overheid en gemeenteraad zouden zelf het goede voorbeeld kunnen geven en wat vaker de neus laten zien bij de winkeliers. Lokale horeca raadplegen en aandeel geven in de evenementen en acties. Benut hun social media-bereik.

En natuurlijk als grootste stimulans: stunten met parkeertarieven. Dekking voor gederfde inkomsten compenseer je oa met besparing op derden.

GBP: Albert Pluimers

De GBP vindt dat een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid en voldoende parkeermogelijkheden een voorwaarde is om de winkels gevuld te krijgen.

Ook moet de gemeente nog meer de boer op om het centrum te promoten en er geen onnodige bepalingen worden opgenomen. Dat kan inhouden dat de hoogte van baatbelasting wordt teruggebracht. Want wij zijn van mening dat internet en de crises nadelig zijn voor de klandizie zoals die tot nu toe was opgebouwd. Dat vergt een andere aanpak voor ondernemers, maar ook voor de overheid.

De christelijke opdracht hierbij is dat als we een zegen verwachten van al ons doen en laten, we dan ook geen zondagsontheiliging moeten toestaan in het centrum en daar buiten.

GroenLinks/ProgessiefEde: André Klomp

GroenLinks/PE herkent de afnemende aantrekkelijkheid van het centrum.

Belangrijkste oorzaken zijn duidelijk: crisis, internet en de nog steeds stijgende huurprijzen terwijl vastgoed in waarde daalt. Het laatste is een direct gevolg van het beleid van grote beleggingsmaatschappijen met andere doelen dan een levendig centrum in Ede.

Een deel van de oplossing is al te zien aan de randen van het centrum: er komen meer kleinschalige, lokale, startende ondernemers.

Wij vinden dat de gemeente Ede zich moet richten op het ondersteunen van deze groep mensen.

Er moet bijvoorbeeld één aanspreekpunt komen waar men voor alle vergunningen en adviezen vanuit gemeente terecht kan. Ook kunnen zo verschillende ondernemers bij elkaar gebracht worden.

Geen duur adviesbureau, maar overleg met alle betrokkenen en ook vooral luisteren naar de 'gewone' burger om goede ideeën te krijgen.

PvdA: Marije Eleveld

Als Ede bruist is er minder leegstand in het centrum! De gemeente helpt met:

Samen met de SBE van het centrum een plezierige verblijfsplek maken, met veel terrassen, horeca en activiteiten. Stimuleren dat winkeliers ook actief zijn op internet en dat er in het centrum overal Wifi is. Leegstaande panden inzetten voor meer wonen in het centrum, gebruiken als broedplaats voor commerciële en culturele activiteiten. Parkeertarieven niet meer dan kostendekkend; acties van de middenstand ondersteunen met gratis parkeren.

Meer gratis fietsenstallingsmogelijkheden, ook overdekt en bewaakt. Meer openbare toiletten en goede bewegwijzering. Eigen voorzieningen in het centrum, zoals bibliotheek en stadswinkel, ook op zondag open. Winkeliers de mogelijkheid te bieden soms ook op zondag open te zijn.

Stimuleren dat commerciële activiteiten in de randen van het centrum meer naar binnen trekken.

SGP: Nico van der Poel

De SGP heeft altijd gepleit om zoveel mogelijk detailhandel in het centrum van Ede te concentreren. Het Nieuwe Landgoed zou om die reden veel kleiner gebouwd moeten worden dan nu in de plannen zit. Grote superwinkels op het industrieterrein, waar van alles te koop is, moeten we niet meer toelaten.

Het thema 'food' is een kans om ons als Ede te onderscheiden van omliggende steden en dorpen. We denken dan aan zaken als versmarkten, streekproducten, proeverijen, kookworkshops, etc., waardoor de verblijfsduur in het centrum zal toenemen en Ede het meest aantrekkelijkste centrum van de hele regio is. Ondernemers kunnen zelf ook inspelen op de ontwikkelingen door het digitale kopen te verbinden met hun winkel in het centrum.

De komst van authentieke exclusieve speciaalzaken zouden de aantrekkelijkheid van het centrum nog meer kunnen vergroten.

VVD: Alexander Vos de Wael

De grote uitdaging waar winkeliers, gemeente en pandeigenaren gezamenlijk voor staan, is om verdere leegstand van de winkels tegen te gaan.

Acties: lagere huur voor de winkeliers, WIFI is een must, openingstijden verruimen en straten overkappen. Zorg dat de consument zich heel veilig waant.

Versoepel de bestemming van panden om leegstand te voorkomen. Creëer een logische looproute, herinricht de straten en richt waar mogelijk kleine pleintjes in. Maak het parkeren in 'daluren' goedkoper. Vraag naar de behoefte van de consument. Wanneer ervaart de consument het centrum als aantrekkelijk? Waarmee kan het consumentengedrag worden beïnvloed?

Laten wij ons vooral laten inspireren door bekende stedenbouwkundigen en retail specialisten van buiten. Twee weten altijd meer dan één. Een aantrekkelijk centrum vraagt om nieuwe bezieling en vooral uitstraling. Gaan kijken bij de 'buren' is leerzaam.

65+ Lijst 11: George de Haan

Om tot resultaat te komen zullen belanghebbende partijen als gemeente Ede, OG-eigenaren, winkelinrichters, bestaande winkeliers en banken, zich bereid moeten tonen een 'crisis-aanpak' uit te rollen, waarbij tijdelijk afstand wordt genomen van bestaande regels en (huur-)tarieven.

Onze mening is dat dit leegstandsprobleem op onorthodoxe wijze moet worden aangepakt, waarbij één strategie geldt: 'Trial & Error'.

Gecoördineerd door een aparte werkgroep die fondsen verzamelt om startende winkeliers (met een veelbelovend consumenten- artikel en/of -assortiment) in het zadel te helpen.

Om het benodigde proces aan te sturen dient er uit de leden van de werkgroep een ft-projectmanager te worden aangesteld die met behulp van 'Venture-Management-regels' (incl. een stappenplan met 'Go' en 'No-go' momenten) elk nieuw winkelconcept begeleidt.

advertentie