Subsidie voor bloemrijke akkerranden Ede

Nieuws

EDE - De gemeente Ede stelt een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee.

Sinds 2010 heeft Vallei Horstee al vele kilometers aan bloemrijke randen laten aanleggen langs maïsakkers en akkerbouwgewassen. De randen lagen vooral in het zuidwestelijke deel van de Gelderse Vallei.

Dit jaar is het in de gemeente Ede mogelijk om 12 kilometer aan bloemrijke randen in te zaaien. Dit kan langs de Veluwe bij en tussen de kernen Harskamp, Otterlo, Wekerom, Lunteren en Ede. De boeren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren en kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan natuur en landschap.

De randen zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden.

De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen.

Dinsdag 18 februari om 20:00 uur is er een informatieavond bij De Houtkamp, Houtkampweg 7 in Otterlo. Agrariërs die interesse hebben, kunnen voor meer informatie ook contact opnemen met Hans Veurink van Vallei Horstee, email info@valleihorstee.nl of telefoon 06-53701000.

advertentie