Ingezonden brief: 'Sjouwen met restafval niet nodig!'

Nieuws

Als het aan wethouder Van de Weerd (SGP) ligt, krijgen we er in Ede een vierde kliko bij: voor plastic. Er wordt dan minder vaak restafval opgehaald.

Niet aantrekkelijk. Het kan zelfs zo zijn dat er helemaal geen restafval meer wordt opgehaald. Iedereen moet dan tot 300 meter lopen om het vuil weg te brengen. Dat kunnen zware zakken zijn. Een flinke verslechtering dus.

En eigenlijk hoeft dit allemaal niet. Het is namelijk goed mogelijk om het plastic afval machinaal te scheiden. Dat noemt men nascheiding. In het noorden van het land gebeurt dat al. Stel je voor: je hoeft het plastic niet meer zelf te scheiden, maar kunt het samen met het restafval in de groene kliko gooien. Het afval wordt gewoon om de 14 dagen opgehaald. En: het is ook nog beter voor het milieu! Dat komt omdat dan ook plastic afval uit de hoogbouw gescheiden wordt en omdat het niet afhangt van de consument. De consument scheidt immers niet altijd goed. Bovendien stimuleert nascheiding de innovatie. Het machinaal nascheiden gaat namelijk met nieuwe technieken steeds beter.

Onze afvalverwerker, ARN, heeft in het verleden geprobeerd nascheiding in te voeren, maar heeft de strijd verloren. Daar komt bij dat de rijksoverheid heeft besloten gemeenten meer geld uit het afvalfonds te geven voor het scheiden door consumenten dan voor mechanisch nascheiden.

Overal wordt arbeid wegbezuinigd door automatisering, maar juist hier, waar de consument er voordeel van heeft, niet. Vreemd: we moeten het plastic handmatig scheiden en sjouwen met zware afvalzakken. De reden? Men zegt dat daardoor het milieubesef van de consument verbetert. Oftewel: je moet het ongemak voor lief nemen om milieubewuster te worden. Een beter milieuresultaat wordt niet gehaald.

Wij denken dat er nog wat anders achter zit: de verpakkingsindustrie wil graag het statiegeld op frisdrankflessen afschaffen. Dat mogen ze (waarschijnlijk) doen als het resultaat van het scheiden van plastic goed genoeg is. Op de korte termijn gaat dat het best als de consument het plastic scheidt.

Maar als er één ding slecht is voor het milieu en voor het hergebruik van plastic dan is dat juist het afschaffen van het statiegeld. Statiegeld zorgt er juist voor dat PET flessen goed gerecycled kunnen worden. Het levert een veel hogere kwaliteit plastic dan flessen die eerst in het afval terecht komen.

Wat kan de gemeente dan doen?

- streven naar scheiding achteraf.

- het besluit tot het invoeren van een vierde kliko minimaal een jaar uitstellen.

- ondertussen overleggen met ARN en buurgemeenten over het bevorderen van nascheiding.

- stimuleren dat er minder plastic gebruikt wordt. Pleiten voor het handhaven van statiegeld. Dat is pas echt goed voor het milieu!

Leendert Stam

Werkgroep SP Ede, ede@sp.nl

advertentie