Ede ziet geen tekortkomingen in passantentelling

Nieuws

EDE - ,,Het college herkent niet de tekortkoming in het model voor de passantentelling." Dat antwoorden burgemeester en wethouders op raadsvragen van Leon Meijer (ChristenUnie).

Ede koopt in samenwerking met de Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) gegevens in bij Locatus, een onderzoeksbureau op het gebied van retail en passanteninformatie. ,,De gegevens worden ingekocht om inzicht te krijgen in druktebeelden en het algehele presteren van de retail in de gemeente Ede," aldus b en w. Het college begrijpt dat de status van een winkelpand een onderdeel kan zijn van een marktconforme huurwaarde en daarmee in onderhandeling tussen twee private partijen een rol kan spelen.

Het college is niet bereid op korte termijn het model te valideren door naast een telling op zaterdag een telling op een willekeurige andere dag van de week te houden, bijvoorbeeld de dinsdag. ,,Wij volgen de door Locatus landelijk en breed geaccepteerde toegepaste methodiek voor passantentellingen. Wij hechten waarde aan de gegevens die hieruit volgen. Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van deze gegevens."

Ook ziet het college geen reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van gegevens die uit deze methodiek volgen. ,,Wel onderzoeken wij of met toepassing van een nieuwere methodiek een nog nauwkeuriger beeld te verkrijgen is. Deze methodiek, passantenonderzoek 3.0 aangeboden door Locatus, bestaat uit het ophangen van camera's en het gebruik maken van Wifispots."

Het college vindt dat Ede geen rol heeft in het bepalen van de marktwaarde van een winkelpand. ,,Dat neemt niet weg dat het college betreurt dat diverse ondernemers in het centrum genoodzaakt zijn hun deuren te moeten sluiten omdat (noodzakelijke) aanpassing van de huurprijs klaarblijkelijk niet bespreekbaar is. Dit is een private kwestie tussen verhuurder en huurder, waarbij de overheid geen partij is."

advertentie