Leden Commissie advies gemeentelijke onderscheidingen bekend

Nieuws

EDE - J. van Boven uit Bennekom, L. Peereboom uit Lunteren, mevrouw G. Telgen-Swarts uit Lunteren, mevrouw J. Kronenburg uit Ede en de voorzitter van de Jongerenraad Marcella van Soolingen uit Ede vormen de Commissie advies gemeentelijke onderscheidingen.

Het college van b. en w. heeft op grond van artikel 12 van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen vandaag de leden benoemd voor de Commissie van Advies gemeentelijke onderscheidingen.

Onafhankelijk

De commissieleden zijn representatieve personen uit de Edese samenleving die affiniteit hebben met de doelgroep en beschikken over een breed netwerk.

Doel is met onafhankelijk advies het draagvlak en de kennis en ervaring op gebied van de voordrachten te vergroten. Met een onafhankelijke commissie bij het Jongerenlintje zijn goede ervaringen opgedaan.

Erepenning

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de binnengekomen voordrachten voor een erepenning, medaille van verdienste of het ereburgerschap. De burgemeester is voorzitter van de commissie.

advertentie