Windturbines langs A30 Ede staan er eind dit jaar

18 februari 2014 om 00:00 Nieuws

EDE - Eind 2014 is het windpark A30 bij Ede, met twee turbines, gereed voor gebruik. Jaarlijks leveren de twee turbines duurzame stroom voor 4200 huishoudens.

Nu aan exploitant Raedthuys Groep uit Enschede rijkssubsidie is toegewezen, is de weg vrij voor de bouw van het windpark. Edese burgers en ondernemers kunnen investeren in de windmolens in de vorm van participaties. Het park staat aan de A30 en grenst direct aan het bedrijventerrein A12. De turbines krijgen een ashoogte van ca. 100 meter. De bouw en exploitatie van de turbines is in handen van Raedthuys. Dit bedrijf heeft daarvoor in 2011 toestemming gekregen van de gemeente, voor een periode van 20 jaar.

De gemeente heeft met Raedthuys afgesproken dat Edese burgers en bedrijven financieel kunnen participeren in de twee windturbines. Raedthuys zal de participaties te koop aanbieden. De details over deze participatieregeling komen in de loop van 2014 beschikbaar.

Waarom windturbines in Ede?

De voorraden fossiele energie (olie en gas) nemen af, terwijl de vraag naar energie groeit. Daardoor stijgen de energieprijzen en is er op termijn, bij dalende productie, mogelijk een probleem met de leveringszekerheid . Daarnaast leidt de verbranding van fossiele energie tot uitstoot van het broeikasgas CO2.

Deze problemen dwingen ons in de eerste plaats om energie te besparen. Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar mogelijkheden voor duurzame (hernieuwbare) vormen van energie, bijvoorbeeld energie uit zon, biomassa en wind. Windenergie is op dit moment een van de meest efficiënte vormen van duurzame energie. De twee turbines van windpark A30 gaan jaarlijks stroom produceren voor ca. 4200 huishoudens. Dit komt overeen met de stroomproductie van ca. 100.000 m2 zonnepanelen.

Intentiebesluit

Al in 2003 heeft de gemeenteraad van Ede de intentie uitgesproken om windenergie binnen de gemeente mogelijk te maken. Na diverse onderzoeken bleek de locatie langs de A30, aan de rand van bedrijventerrein A12, het meest geschikt. Op basis hiervan stemde de gemeenteraad in 2008 in met de bouw van twee windturbines langs de A30.

In 2009 werd deze locatie vastgelegd in het bestemmingsplan. Na een openbare aanbestedingsprocedure voor de bouw en exploitatie van de turbines, verleende het college van b. en w. de concessie aan Raedthuys BV. Voorwaarde voor realisatie was het verkrijgen van de rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE). De subsidieaanvraag van Raedthuys werd zowel in 2011 als in 2012 afgewezen, omdat er te weinig subsidiebudget beschikbaar was. Eind 2013 is de subsidieaanvraag van Raedthuys wél toegewezen. Daarmee is nu de weg vrij voor de realisatie van het windpark. De bouw start eind 2014. De bouwtijd bedraagt enkele weken.

De gemeente heeft het project voorbereid. Daarnaast stelt de gemeente de grond voor de turbines beschikbaar via erfpacht. Gedurende de concessieperiode van 20 jaar ontvangt de gemeente van Raedthuys jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding dient als compensatie van de voorbereidingskosten en als vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie