Wethouder Leon Meijer (archieffoto).
Wethouder Leon Meijer (archieffoto). Ted Walker

College ziet meerwaarde in meedenken van jongeren en kinderen

Corona Coronavirus

EDE Premier Mark Rutte riep recent kinderen en jongeren op om in deze coronaperiode mee te denken bij het aandragen van oplossingen en suggesties te geven. Het raadslid Daan Weststrate (ChristenUnie) vroeg hier donderdagavond tijdens de raadsvergadering aandacht voor en stelde de vraag waar de jeugd in Ede terecht kan met suggesties. 

,,Hoe gaan we de jongerenraad, het kindercollege en ook de andere jongeren erbij betrekken", vroeg het CU-raadslid. Wethouder Leon Meijer zegt dat het college zeker de meerwaarde ziet van het betrekken van jongeren bij oplossingen die bijdragen aan de huidige problematiek, maar het moet toch echt vooral vanuit de jongeren zelf komen. Met andere woorden: het moet niet te veel door volwassenen bedacht en gestimuleerd worden. ,,De jongerenraad is al bezig met voorstellen en ideeën, wij als gemeente faciliteren.” 

De kracht van het kindercollege is dat zij naar de mensen toe gaan, aldus burgemeester René Verhulst. ,,Dat kon in de afgelopen periode niet. Maar ze wordt zeker ingeschakeld, met name waar het de communicatie betreft.”

advertentie