De brandweer in actie.
De brandweer in actie. WHFotografie

Nieuwe brandweerkazerne voor behoud goede brandweerzorg

Overig

EDE Vanuit een nieuwe brandweerkazerne aan de Proosdijerveldweg is straks Ede, met een kern van 75.000 inwoners, goed te bedienen, binnen vastgestelde aanrijtijden. Een kazerne met een dag- en nachtbezetting. De brandweerpost Breelaan voldoet niet meer, zowel voor wat voorzieningen betreft als de arbeidsrechtelijke situatie.

Gerard van Wijk

Brandweercommandant Anton Slofstra en burgemeester René Verhulst hebben de gemeenteraad bijgepraat. ,,De loyaliteit van de mensen aan de Breelaan is enorm, het zit niet in hun profielen het bijltje erbij neer te gooien, maar het water staat hen aan de lippen. Er is al jarenlang een incomplete bezetting en dat mag in de toekomst niet meer”, aldus Slofstra. Bij een nieuwe 24/7 kazerne wordt voldoen aan de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden en paraatheid. De brandweer rukt in Ede-Stad circa 700 maal per jaar uit.

[KOSTEN] Pijnpunt is de brandweerpost Stadspoort. Bewoners in deze omgeving haalden duizend handtekeningen op voor behoud van de post. Maar voor de veiligheid is deze post in de nieuwe situatie niet meer echt nodig, zegt Slofstra. Stadspoort is derhalve uit de plannen geschrapt, tot verdriet van de enthousiaste vrijwilligers. De burgemeester rekent voor dat de huidige kosten van de twee brandweerposten 1,1 miljoen euro bedraagt en dat de personele kosten van een 24/7 nieuwe kazerne jaarlijks 2,5 miljoen euro bedragen. De meerkosten zijn 1,4 miljoen euro en als de post Stadspoort open gehouden zou worden komt daar nog eens jaarlijks twee ton bij.

Ede heeft een goede brandweerzorg en dat moet zo blijven. Dat vinden alle betrokkenen. Nu is het moment om een besluit te nemen over een toekomstgerichte brandweerzorg. De raad heeft er veel vragen bij. Slofstra begrijpt dat het voor de mensen van de post Stadspoort ,,een zware dobber is omdat het goed functioneert. Maar in de toekomst is de bijdrage beduidend minder. Het is een proces van één jaar geweest, we zijn niet over één nacht ijs gegaan.” Volgens de brandweercommandant komt de brandweerzorg in Ede in het geding als de situatie blijft zoals hij nu is.

[TANKAUTOSPUIT] Marcel Dokter van de vakvereniging brandweervrijwilligers vindt dat één tankautospuit voor de kern van Ede een kwetsbare situatie oplevert. ,,Dat zouden eigenlijk twee tankautospuiten moeten zijn. Wanneer bij een grotere calamiteit meer tankautospuiten nodig zijn, moeten die van verder weg komen en zijn ze langer onderweg. De opkomsttijden worden straks nog steeds overschreden. Wij zien wel de toegevoegde waarde van de post Stadspoort in een zo groot gebied met zulke grote risico's.” 

De brandweercommandant zegt dat het, behalve de tweede tankautospuit zelf, ook gaat om de bezetting ervan. ,,Een tweede voertuig kan binnen de afgesproken opkomsttijden, ook van elders in de gemeente komen, van bijvoorbeeld Bennekom, Lunteren of Ederveen. Er zijn geen wettelijke bepalingen voor een tweede tankautospuit. We hebben acht tankautospuiten in de gemeente, dat geeft een grote slagkracht.”

[MAXIMUMORGANISATIE] Er wordt weliswaar gezegd dat zowel de Ondernemingsraad als de brandweerlieden zelf volledig bij het veranderingsproces zijn betrokken, maar vanuit de raad wordt opgemerkt dat niet iedereen het eens is met de geplande marsroute. En er wordt gesteld dat de brandweer in Ede op weg is naar een minimumorganisatie. Dat ziet de burgemeester anders. ,,We gaan beduidend meer geld uitgeven, dat doe je niet voor een minimumorganisatie. We gaan juist naar een maximumorganisatie. Vrijwilligers kunnen reageren als er vacatures zijn.” Die zijn er.

advertentie