Afbeelding
Archieffoto

Vogelgriep in Ede: 3000 dieren worden geruimd

25 januari 2022 om 07:50 Dieren

EDE Bij eenden op een vermeerderingsbedrijf tussen Ede en Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 3.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van één kilometer rond het besmette bedrijf in Ede liggen zes andere pluimveebedrijven, waarvan één broederij. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Daarnaast liggen net buiten het één kilometer gebied nog twee andere bedrijven in de buurt. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. 

In de drie kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen veertien andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. Voor de 215 andere pluimveebedrijven die in de tien kilometer zone rond dit bedrijf liggen, geldt per direct een vervoersverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het vervoersverbod voor mest en gebruikt strooisel.

TRACERINGSONDERZOEK In het kader van de besmetting op het bedrijf in Ede wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

MAATREGELEN In de afgelopen dagen zijn in Nederland in korte tijd vier verschillende bedrijven besmet bevonden met vogelgriep. De deskundigengroep dierziekten is gevraagd om op korte termijn met een duiding van de huidige situatie te komen. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden om het risico op insleep verder terug te brengen. Maar ook op lange termijn moet bekeken worden hoe met vogelgriep omgegaan dient te worden. Hierover gaat het ministerie samen met de sector en andere partijen in gesprek, ook in het kader van de integrale gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot stikstof, water en klimaat en het rapport Bekedam.

LANDELIJKE MAATREGELEN Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht.

Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid

De 3-kilometerzone rond het besmette Edese bedrijf.
Het gebied van tien kilometer rond het besmette bedrijf waar een vervoersverbod geldt voor pluimveebedrijven.
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie