Afbeelding
Dick Martens

Spectaculaire verplaatsing Theehuis Bennekom gestart

1 april 2022 om 11:17 Historie

BENNEKOM Met een druk op de knop is vrijdagochtend de verplaatsing van het monumentale Bennekomse Theehuis aan de Edeseweg gestart. Het uit 1860 stammende monumentale pand wordt 11,6 meter naar achteren ‘geschoven’. De verplaatsing heeft een tweeledig doel, namelijk de veiligheid van de fietsers en automobilisten die gebruik maken van de nieuw aan te leggen Parklaan en natuurlijk de toekomst van het monument. De verwachting is dat de gehele procedure van de verplaatsing ruim vier uur in beslag zal gaan nemen.

Wethouder Peter de Pater: ,,Door deze bijzondere verplaatsing kan er een veilig en breed fietspad worden aangelegd en worden de mogelijkheden verbeterd om de Parklaan veilig over te steken. Ik ben er blij mee, zeker omdat we hiermee ons erfgoed zorgvuldig bewaren voor de toekomst.”

Bij de uitwerking van de plannen voor de Parklaan is ter hoogte van het Theehuis een verkeerskundig knelpunt geconstateerd. De toegang tot het landgoed Hoekelum en de inrit naar het Theehuis moeten veilig toegankelijk blijven. Vanwege de groei van de verkeersaantallen naar ongeveer 22.000 voertuigen per dag, is dat met de huidige inrichting van de weg na realisatie van de Parklaan niet meer veilig. Er moet daarom meer ruimte komen om verbeteringen te kunnen aanbrengen. De verbeteringen aan het verkeerskundig ontwerp maken het straks mogelijk om de Edeseweg bij de ingang van landgoed Hoekelum veilig over te steken en herstelt daarmee een historische wandeling rond het landgoed en het Groenelaantje. 

In en rondom het Theehuis zijn veertien vijzels geplaatst die het monument ongeveer een meter optilden. Vrijdagochtend werd het Theehuis op rolbanen geplaatst en is het gebouw verrold naar zijn nieuwe locatie. Dat neemt wat tijd in beslag, het rollen gaat met zo’n 2.5 meter per uur. Aangekomen op zijn nieuwe plek wordt het Theehuis wederom opgevijzeld om de rolbanen te kunnen verwijderen en het Theehuis op de nieuw aangelegde fundering te laten zakken. Het plaatsen op de fundering gebeurt in de week van 4 april.

VERPLAATSING Als het Theehuis op de huidige plaats zou blijven staan, zouden de verkeerskundige verbeteringen niet mogelijk zijn. Recreatieve wandelaars en fietsers konden in de toekomstige Parklaan tussen de rotonde Zandlaan - Horalaan en de Hoekelumse Eng nergens oversteken. Door het Theehuis naar achteren te verplaatsen, wordt dit wel mogelijk gemaakt. Nu er meer ruimte komt, kan een normale inrit worden gemaakt voor zowel landgoed Hoekelum als het Theehuis en kan het verkeer beide kanten de Parklaan op rijden. 

RESPECT Nadat het Theehuis is verplaatst, wordt het gerenoveerd. De nieuwe plek van het Theehuis is bepaald op basis van de fraaie historische zichtlijnen. Deze zichtlijnen blijven intact, zodat de relatie met het landgoed Hoekelum behouden blijft. Bij de renovatie van het gebouw worden waar mogelijk cultuurhistorische waarden versterkt.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie