Afbeelding
Henny Jansen

Gemeente koopt Theehuis Hoekelum

20 oktober 2020 om 13:14 Verkeer en vervoer

EDE Het monumentale Theehuis is door de gemeente Ede aangekocht. Het markante gebouw wordt verplaatst en gerenoveerd waarbij het monumentale karakter volledig bewaard blijft. Verplaatsing zorgt voor een minder krappe weg, waardoor de verkeersveiligheid voor autoverkeer, wandelaars en fietsers wordt verbeterd.

Bij de uitwerking van de plannen voor de Parklaan is ter hoogte van het Theehuis een verkeerskundig knelpunt geconstateerd. De toegang tot het landgoed Hoekelum en de inrit naar het Theehuis moeten veilig toegankelijk blijven. Vanwege de groei van de verkeersaantallen naar ongeveer 22.000 voertuigen per dag, is dat met de huidige inrichting van de weg na realisatie van de Parklaan niet meer veilig. Er moet daarom meer ruimte komen om verbeteringen te kunnen aanbrengen. De verbeteringen aan het verkeerskundig ontwerp maken het straks mogelijk om de Edeseweg bij de ingang van landgoed Hoekelum veilig over te steken en herstelt daarmee een historische wandeling rond het landgoed en het Groenelaantje. 

VERPLAATSING Als het Theehuis op de huidige plaats zou blijven staan, zouden de verkeerskundige verbeteringen niet mogelijk zijn. Recreatieve wandelaars en fietsers konden in de toekomstige Parklaan tussen de rotonde Zandlaan - Horalaan en de Hoekelumse Eng nergens oversteken. Door het Theehuis tien meter naar achteren te verplaatsen, wordt dit wel mogelijk gemaakt. Nu er meer ruimte komt, kan een normale inrit worden gemaakt voor zowel landgoed Hoekelum als het Theehuis en kan het verkeer beide kanten de Parklaan op rijden. 

RESPECT Het Theehuis heeft achterstallig onderhoud. Nadat het Theehuis is verplaatst, wordt het gerenoveerd. De nieuwe plek van het Theehuis, tien meter westelijker, is bepaald op basis van de fraaie historische zichtlijnen. Deze zichtlijnen blijven intact, zodat de relatie met het landgoed Hoekelum behouden blijft. Bij de renovatie van het gebouw worden waar mogelijk cultuurhistorische waarden versterkt. 

PLANNING Op 15 oktober is het Theehuis door de notaris overgedragen aan de gemeente Ede. De daadwerkelijke verplaatsing en renovatie van het Theehuis start naar verwachting begin 2022. De aankoop van het Theehuis is in goed overleg besproken met de Stichting Jacoba van Wassenaer, de voormalig eigenaar van het Theehuis, en met het Geldersch Landschap als eigenaar van landgoed Hoekelum. De milieuorganisaties waarmee de gemeente Ede in 2018 afspraken heeft gemaakt over de Parklaan zijn geïnformeerd over de aankoop van het Theehuis.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie