Hoe ziet de toekomst van het koeienrantsoen eruit?
Hoe ziet de toekomst van het koeienrantsoen eruit? Bart Maat

'Minder eiwit in koeienvoer is een grote uitdaging'

Maatschappelijk

EDE Veevoederbedrijven in de regio zijn onzeker over de ideeën van het kabinet om melkkoeien op een 'eiwitdieet' te zetten. Dit zou helpen om de stikstofuitstoot te beperken. Het zet de branche onder spanning: hoe ziet de toekomst van het koeienrantsoen eruit?

Bij minder eiwit in het veevoer, wordt de stikstofuitscheiding in de vorm van ammoniak verlaagd. Het kabinet, brancheverenigingen en agrarisch ondernemers zijn momenteel druk in gesprek om te bepalen hoeveel eiwit er nu precies gereduceerd moet worden. Dat is een ingewikkeld proces, zegt woordvoerder Joost Belt van De Heus Diervoeders uit Ede. ,,Die onzekerheid leidt tot ongerustheid. De samenstelling van het krachtvoer moet worden afgestemd op de beschikbare ruwvoer en de kwaliteit van de bodem. Op grondgebonden bedrijven heb je een andere beschikbaarheid van ruwvoer dan bedrijven die minder grondgebonden zijn, zoals vooral in deze omgeving. Bovendien kan de voedingswaarde van ruwvoer per regio verschillen. Daar hebben de partijen rekening mee te houden.”

Bij koeien is het ‘uitdagend’ om het juiste niveau van eiwit vast te stellen. ,,Op het moment dat je het eiwit verlaagt, gaat dit ten koste van de melkproductie. Maar als je het eiwit onvoldoende verlaagt, wordt de ammoniakuitstoot te weinig gereduceerd. Het is dus samen zoeken naar het juiste evenwicht. In overleg met de boer komen wij tot het meest optimale ‘dieet’.”

GELDBESPAREND Ook woordvoerder Jan Brons van mengvoerbedrijf Brons neemt het woord 'uitdaging' in de mond, om de aankomende periode te omschrijven. Tegelijk voegt hij eraan toe dat zijn bedrijf al jaren werkt aan het naar beneden brengen van ammoniakuitstoot bij koeien. ,,Het kabinet lijkt niet te weten waar wij al jaren mee bezig zijn: het in de markt zetten van producten met minder eiwit. Die zijn efficiënter, op de langere termijn geldbesparend en de melkproductie blijft op peil. Maar in de aanschaf zijn die producten duurder. En die moeten wel betaald worden. En het is te makkelijk om dat weer op de boer af te schuiven. Er moet wel een bepaalde beloning tegenover staan."

EINDDOEL De Heus ziet de voordelen in van het doel om het eiwit in het rantsoen van koeien te reduceren. Volgens Belt staat de toekomst van het buitengebied en de hele agrarische sector op het spel, met de huidige stikstofproblematiek. ,,Stikstof is pas echt duurzaam te reduceren als je inzet op techniek en slimme maatregelen. Dat is effectiever dan alleen maar roepen dat de veestapel moet worden verkleind.” Hierbij doelt hij op het D66-plan van Kamerlid Tjeerd de Groot, die opperde om de veestapel met de helft te laten inkrimpen. Dit leidde tot een reeks aan boerenprotesten. ,,Je moet sturen op het einddoel, in plaats van op de maatregelen”, zegt Belt.
Volgens algemeen directeur Martin Grift van het diervoederbedrijf AgruniekRijnvallei heeft de huidige stikstofproblematiek grote impact op zijn bedrijf en de gehele sector. Hij wil weinig kwijt over de manier waarop het kabinet de stikstofuitstoot bij boerenbedrijven denkt terug te brengen. ,,Namens ons is brancheorganisatie Nevedi in gesprek met de verschillende partijen. Wat wij belangrijk vinden, is dat het kabinet niet alleen naar het mengvoer kijkt, maar naar het totale rantsoen voor koeien. Het mengvoer is tenslotte maar 25 procent van het voedsel dat de koe tot zich neemt.”

Door Jannes Bijlsma

advertentie