Afbeelding
ANP/Dingena Mol
Bureau Spotlight

Spotlight doet onderzoek naar dak- en thuislozen in Ede

Maatschappelijk

EDE Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldde in augustus dat het aantal daklozen landelijk fors is gestegen. Bijna de helft van de daklozen verblijft in de grote steden, in hoeverre heeft Ede te maken met een toename van daklozen?

Romee Boots en Jan Peter Schouten  

In het CBS-rapport werd geschat dat er ruim 39.000 dakloze 18- tot en met 65-jarigen waren in 2018. In 2009 waren dat er nog bijna 18.000. Naast het CBS luidde ook de Federatie Opvang, een samenwerkingsverband van verschillende opvanginstellingen, de noodklok: ,,Er is een absolute schaarste aan kleine en betaalbare woningen voor bijvoorbeeld jongeren die de jeugdzorg verlaten of voor patiënten die ontslagen worden uit een ggz-kliniek." Volgens de federatie hebben zo'n 70.000 mensen in 2018 hulp gekregen bij beschermd of begeleid wonen.

VERSCHIL DAK- EN THUISLOZEN Tussen de cijfers van het CBS en de Federatie zit een behoorlijk verschil. Dat komt doordat ze op een andere manier rekenen. Het CBS verzamelt cijfers op basis van uitkeringen en postbussen voor mensen zonder vast adres en registraties bij een aantal (nacht)opvangen. De federatie telt iedereen die hulp van hen heeft ontvangen.

Vaak wordt gesproken over dak- en thuislozen, maar er is een wezenlijk verschil tussen deze twee. Daklozen zijn mensen die de nacht doorbrengen op straat. Thuislozen hebben geen vaste verblijfplaats, maar hoeven niet in de buitenlucht te slapen. Zij brengen hun nachten bijvoorbeeld door bij vrienden of hebben een tijdelijk bed bij het Leger des Heils.

ONDERZOEK Wanneer kun je eigenlijk als dak- of thuisloze een bed krijgen bij bijvoorbeeld het Leger des Heils en wanneer kun je als organisatie een bed beschikbaar stellen? En is er wel écht sprake van een toename van het aantal dak- en thuislozen in Ede? Daarover gingen we onder andere in gesprek met het Leger des Heils, met verslavingsbehandeling IrisZorg en boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) van Toezicht in Ede. Bureau Spotlight zoekt de komende maanden uit hoe het precies zit met mensen zonder vaste woonplaats in Ede.

Help en denk mee in ons onderzoek en stuur een mail naar bureau@bureauspotlight.nl.

Romee Boots en Jan Peter Schouten werken voor Bureau Spotlight, lokale onderzoeksjournalistiek in de regio Foodvalley. Een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek in Ede. Mede mogelijk dankzij subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Meer onderzoeksverhalen lees je op bureauspotlight.nl.

advertentie