Afbeelding
Pixabay

Steeds meer Edenaren eten minder vlees

Maatschappelijk

EDE Steeds meer inwoners van Ede geven aan minder vlees te eten. Dat blijkt uit een recent gemeentelijk onderzoek. Van de ondervraagden zegt 45 procent minder vlees te eten. Dat is tien procent meer dan bij een vergelijkend onderzoek in 2014. Van de hoogopgeleiden geeft 59 procent aan minder vlees te zijn gaan eten, bij laagopgeleiden ligt dit percentage op 33. ,,Hoogopgeleiden kopen ook relatief vaak biologisch voedsel, gebruiken vaker duurzame energie en kiezen vaker bewust voor het openbaar vervoer in plaats van de auto.”

door Gerard van Wijk

Doel van het onderzoek, onder de naam ‘Inwoners aan het woord’, is het verkrijgen van inzicht in het gedrag, de beleving en de mening van inwoners van de gemeente Ede, van belang voor het te voeren beleid. 

DUURZAMER Vrijwel iedereen geeft aan iets te doen aan duurzaamheid. ,,Op veel punten zijn inwoners duurzamer dan in 2014.” Er is een sterke toename van het aantal zonnepanelen, van 9 naar 29 procent. Het gebruik van milieuvriendelijke auto’s neemt toe, er wordt meer regenwater opgevangen, het scheiden van afval is van 91 naar 97 procent gegaan en er worden meer biologische producten gekocht. Er worden alleen minder woningen geïsoleerd.

Inwoners tot 35 jaar blijken kritischer op hun eigen gedrag dan 65-plussers en geven op veel duurzaamheidsaspecten vaker dan 65-plussers aan duurzaam te handelen. Daarentegen reizen ouderen minder met het vliegtuig en gebruiken vaker duurzame energie. In Ede zijn ongeveer 8000 woningen op het warmtenet aangesloten, ofwel 16 procent van de totale woningvoorraad. 

AARDGAS Als het gaat om een alternatief voor aardgas zijn de meningen verdeeld. Sommige inwoners willen actief betrokken worden bij plannen, andere inwoners willen alleen geïnformeerd worden (,,zij gaan ervan uit dat de gemeente, met andere deskundigen, de juiste keuze voor hun wijk maakt”) en 18 procent weet niet of zij betrokken willen worden. Dan is er nog een klein aantal inwoners dat helemaal niet van het aardgas af wil, en een gering aantal dat geen aardgas gebruikt, vooral in het buitengebied.

Steeds meer Edenaren kopen streekproducten. Zeven jaar geleden gaf 53 procent aan streekproducten te kopen, nu zegt 85 procent wel eens streekproducten te kopen. Inwoners van de dorpen kopen trouwens vaker streekproducten dan inwoners van Ede-stad. ,,Voedselverspilling is een belangrijk thema geworden. Gaf in 2016 nog 30 procent aan dagelijks of een paar keer per week voedsel weg te gooien, vorig jaar was dat aantal gedaald naar 22 procent. Jongeren en gezinnen met kinderen gooien relatief vaak voedsel weg (een derde minimaal een paar keer per week), van de 65-plussers is dat slechts 6 procent.”

RIJKE BRON De onderzoeksgegevens vormen een rijke bron voor beleidsmakers. Zo blijkt dat nog weinig inwoners groente en fruit eten. In de dorpen en het buitengebied is dagelijks vlees eten veel gebruikelijker (30 procent) dan in Ede-stad (17 procent). ,,Hoewel zelfredzaamheid na het 75e levensjaar duidelijk afneemt, is de langjarige trend dat steeds meer ouderen op hogere leeftijd zelfredzaam blijven. Van de 75-plussers zegt 83 procent zich goed te kunnen redden, dat zijn er meer dan zeven jaar geleden.” 

Meer jongeren hebben een studieschuld. ,,De vermoedelijke verklaring voor de toename is de invoering van het leenstelsel voor studenten in 2015, waardoor veel meer studenten dan voorheen een studieschuld opbouwen.” Negen van de tien ondervraagden zijn tevreden met hun leven en geven het een rapportcijfer 7 of hoger. Corona maakt dat jongeren tot 25 jaar duidelijk minder tevreden zijn met hun leven.

Veel Edenaren storen zich aan zwerfafval in de buurt, met name in Ede-stad. Er zou sprake zijn van een duidelijke verslechtering. Eén op de tien ondervraagden zegt één keer per week of vaker zwerfafval op te ruimen. 

Benieuwd naar alle uitkomsten van Inwoners aan het woord 2020? Het onderzoek is te vinden op ede.incijfers.nl.

advertentie