Afbeelding
pr Oranje Fonds

Twee Edese projecten maken kans op Appeltje van Oranje

Maatschappelijk

EDE Twee projecten uit Ede maken dit jaar kans op een Appeltje van Oranje. Het gaat om het jongerenmaatjesproject van CVVE en het project Kamers met Kansen Ede. Er zijn in totaal 39 projecten uit heel het land in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten die ertoe doen voor mensen in onze samenleving. Stemmen kan tot en met 21 januari via stem.oranjefonds.nl.  

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Kansengelijkheid voor álle Jongeren. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven en controle te laten nemen over het eigen leven. 

JONGERENMAATJESPROJECT Het jongerenmaatjesproject van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) koppelt jonge statushouders aan Edenaren. ,,Jonge statushouders leven tussen twee culturen. Dat is niet altijd even makkelijk. Ze moeten een nieuwe taal leren en hun plek vinden in de Nederlandse cultuur en samenleving”, aldus Esther Blokker, coördinator van het jongerenmaatjesproject. 

Bij het Jongerenmaatjesproject van CVVE krijgen vluchtelingen tot en met 23 jaar in Ede een maatje in hun eigen leeftijdscategorie die hen helpt hun weg te vinden tussen beide werelden. Ze bouwen aan hun netwerk en oefenen de Nederlandse taal. Ook voor het maatje is dit een ervaring die hun kijk op de wereld verrijkt.

,,De maatjes gaan ongeveer een jaar met elkaar om, maar vaak blijven de twee contact houden. Want de band is voor beiden leerzaam en betekenisvol. We zien dat nieuwe jongeren meer zelfvertrouwen krijgen in het spreken van de Nederlandse taal en zelfredzamer worden. Daarnaast horen we van Nederlandse jongeren dat zij cultuur sensitiever worden en het contact als verrijkend ervaren. Het is een ervaring voor het leven. Een vrijwilliger vertelde zelfs dat ook haar ouders anders waren gaan denken over vluchtelingen.”

KAMERS MET KANSEN Het project Kamers met Kansen Ede biedt wonen met coaching aan jongeren die extra hulp kunnen gebruiken. Malkander biedt met Kamers met Kansen Ede wonen met coaching aan jongeren tussen 17 en 25 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen. Binnen een veilige omgeving leren ze onder meer zelfstandig wonen: omgaan met financiën, het huishouden doen en leren koken. Ook krijgen ze hulp met zelfstandig leren leven: een netwerk opbouwen en onderhouden, plannen van school en werk en omgaan met emoties.

De kernbewoner is huisgenoot en eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een coach die de jongeren helpt met hun persoonlijke leerdoelen. De coach is een derdejaars Social Work student. ,,De jongeren, kernbewoner en coach zijn van dezelfde leeftijd. Het draait om gelijke kansen, eigen ontwikkeling, zelfregie en oog voor elkaar”, legt Rowin de Zwart uit.

Er zijn in totaal drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen. De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander, omdat 2022 een lustrumjaar is. In andere jaren neemt Koningin Máxima de uitreiking voor haar rekening. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

advertentie