Tijdens de Lintjesregen 2022 werden 29 inwoners van de gemeente Ede verrast met een koninklijke onderscheiding.
Tijdens de Lintjesregen 2022 werden 29 inwoners van de gemeente Ede verrast met een koninklijke onderscheiding. Gemeente Ede

Lintjesregen 2022: 29 inwoners van de gemeente Ede verrast met koninklijke onderscheiding

26 april 2022 om 14:49 Maatschappelijk

EDE Burgemeester René Verhulst heeft dinsdag aan 28 inwoners van Ede een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt in de gemeente Leeuwarden.

Twee Edenaren werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoner uit Ede werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. 26 inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn negentien inwoners uit Ede, vier inwoners uit Bennekom, en zes inwoners uit Lunteren.

TOESPRAAK Burgemeester Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde tijdens drie opeenvolgende bijeenkomsten in de Raadzaal.

Dit zijn de gedecoreerden van de gemeente Ede.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer J.D.S.L. Bosch, 68 jaar, Ede. Hans Bosch begon in 1975 als vrijwilliger bij een wetswinkel. Een paar jaar later werd hij lid van de commissie ‘Jeugdwerk in de kerk’ bij de Gereformeerde Gemeente Leeuwarden. Vervolgens heeft hij vele bestuursfuncties vervuld, onder andere bij het creativiteitscentrum De Blauwe Stoep, stichting Vrienden van het Baken, stichting Revalidatievoorzieningen Friesland en het Regtgeleerd Leesgezelschap Themis in Leeuwarden. Jarenlang heeft hij zich ingezet als bestuurslid voor het college van beroep voor de examens bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden, de Vereniging van Letselschade Advocaten in Leeuwarden, het Regionaal Tuchtcollege in Groningen, de Kamer van Toezicht op Notarissen en Kandidaat-Notarissen en de klachtencommissie bij het Medisch Centrum in Leeuwarden. Ook was hij een aantal jaren lid van de commissie van aanbeveling bij de Provincie Fryslân voor de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met de Fryske Akademy in Leeuwarden. Bij het Sint Anthony Gasthuis werd de heer Bosch vanaf 2001 voogd en secretaris van de commissie B. De commissie B houdt toezicht op de agrarische bezittingen van de stichting. In 2010 werd Hans president-voogd (voorzitter). Hij had oog voor zowel de materiële als de immateriële aspecten. De onderscheiding is uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Hans is inmiddels verhuisd naar Ede.

De heer L. Fraanje, 72 jaar, Ede. Louis Fraanje is geboren en getogen op de Veluwe. Vanuit de liefde voor zijn geboortegrond fotografeert hij al sinds mensenheugenis de eigen leefomgeving en de natuur. In eerste instantie ging zijn voorkeur uit naar de bossen en de daar levende zoogdieren. In de loop der jaren is zijn interesse uitgebreid tot alle aspecten van de natuurfotografie, maar ook de mensen die op de Veluwe wonen en hun geschiedenis worden op de gevoelige plaat vastgelegd. Dertig jaar geleden werd in Lunteren de Jac. Gazenbeekstichting opgericht met als doel: enerzijds het uitdragen van het gedachtengoed van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek en anderzijds zich inzetten voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe. Vanaf de oprichting is Louis het boegbeeld van deze stichting. Als voorzitter van de Jac. Gazenbeekstichting heeft hij samen met de educatiecommissie van museum Lunteren het project ‘Hessenwegen’ ontwikkeld. Louis is een buitengewoon bevlogen en enthousiaste persoonlijkheid die zich op zeer betrokken wijze inspant voor het behoud van natuur en cultuur op de Veluwe. Naast de gastlessen op scholen, laat hij zich interviewen voor radio- en televisie-uitzendingen en plaatst hij prachtige foto’s en/of artikelen online en in de krant.

(Tekst gaat verder onder de foto.)


Tijdens de Lintjesregen 2022 werden 29 inwoners van de gemeente Ede verrast met een koninklijke onderscheiding. - Gemeente Ede

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:

De heer R. van Riet, 59 jaar, Ede. Ronald van Riet zet zich met hart en ziel in voor de samenleving. Meer dan tien jaar was hij kaderlid bij de scoutinggroep Pieter Maritz Ede. Gedurende deze jaren werden wekelijkse activiteiten voor jongeren georganiseerd. Ook werden er diverse kampen georganiseerd. Hij was de drijvende kracht om de scoutinggroep weer deel te laten nemen aan de dodenherdenking. Verder was Ronald jarenlang lid van de Schietsportvereniging Neerlandia in Ede. In die periode was hij trainer, nam hij het introductieschieten op zich en leidde nieuwe schutters op. Ook was hij een aantal jaren bestuurslid en hoofdwapenmeester. Ronald is tevens vrijwilliger bij het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen. Hier was hij verantwoordelijk voor het samenstellen en het organiseren van het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Al vele jaren probeert Ronald om jongeren ervan bewust te maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hij verzorgde tentoonstellingen bij bijvoorbeeld de scouting, in scholen, het gemeentehuis en de kazernes, maar gaf ook over de Tweede Wereldoorlog les aan leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs. In 2012 stond Ronald aan de basis van Platform Militaire Historie Ede. Hij werd bestuurslid, vrijwilliger en betrokken bij de vormgeving van het informatiecentrum van deze stichting.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer G. Aartsen, 61 jaar, Bennekom. Gijs Aartsen is een bevlogen vrijwilliger. Bij voetbalvereniging Bennekom heeft hij zich meer dan 30 jaar ingezet in verschillende functies, zoals het wekelijks trainen en begeleiden tijdens wedstrijden van diverse jeugdelftallen. Vijftien jaar was hij voorzitter en leider van het paas-/tulpkamp, een kamp van een week ergens in Nederland met 125 jeugdleden en 30 begeleiders. Ook was hij een paar jaar jeugdvoorzitter. Hij heeft zich toen ingezet voor de oprichting van de Bambino’s, waardoor kinderen al vanaf vier jaar in plaats van zes jaar konden gaan voetballen. Meer dan twintig jaar is hij accommodatiemanager.

De heer J. Bakker, 66 jaar, en mevrouw A.P. Bakker-Groen, 66 jaar, Ede. Jan en Alice Bakker zijn al meer dan veertig jaar een grote waarde binnen de Beatrixkerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Ede. Zo hebben zij zich jarenlang ingezet voor het jeugdwerk. Gedurende verschillende jaren hebben ze wekelijks huiscatechese gegeven. Het echtpaar was betrokken bij het opzetten van ‘uitslaapdiensten’, die meer dan twintig jaar zijn gehouden in de Beatrixkerk. Ook waren Jan en Alice betrokken bij jaarlijkse of éénmalige activiteiten zoals de zeilweekenden in Friesland of het kerkelijk volleybaltoernooi. Alice was vijftien jaar actief betrokken bij de kindernevendienst. Momenteel zijn beiden al vijf jaar kerkrentmeester en zeven jaar vrijwilliger bij Meet-Inn, een samenwerkingsverband van bijna 25 kerken in de regio.

Mevrouw B.M.M. van Bennekom-de Blok, 59 jaar, Lunteren. Brigitte van Bennekom heeft een passie voor eekhoorns. Zij is vanaf 2006 actief voor de Eekhoornopvang Nederland. Brigitte heeft zich enorm ontwikkeld op het gebied van de (medische) zorg voor eekhoorns. In 2018 heeft Brigitte, met steun van Eekhoornopvang Nederland, haar eigen stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe opgericht. Om eekhoorns op te kunnen vangen, hebben Brigitte en haar man hun huis en tuin aangepast. Voor de meest kwetsbare diertjes zijn er een soort couveuses. In het hoogseizoen is de opvang van vjftig dieren tegelijk geen uitzondering. Dit betekent dat Brigitte soms dag en nacht ervoor moet zorgen dat de eekhoorntjes om de 3 uur flesvoeding krijgen. Na alle zorg worden de eekhoorns teruggeplaatst in de natuur, maar hiervoor gaat Brigitte op zoek naar geschikte plekken. Ze moeten voldoen aan leefbaarheidseisen, maar ook aan verspreiding in verband met territoriumafbakening.

Mevrouw C.W. Bockweg, 73 jaar, Ede. Caroline Bockweg was 35 jaar lid van de Hervormde Taborkerk in Ede. Bij de Evangelische-Lutherse Gemeente was Caroline gedurende twaalf jaar ouderling. Ze heeft verschillende initiatieven genomen, zoals een contactgroep pastoraat en middagdiensten voor ouderen waarin het avondmaal wordt gevierd. Haar ervaring als logopediste zet ze op verschillende plekken in. Veel lectoren zijn bijvoorbeeld door haar bijgeschoold. Bij het Torenkamerkoor Wageningen wordt ze ‘het geweten van het koor’ genoemd. Ze was jaren voorzitter, heeft de muziekbibliotheek beheerd en hield al het lief en leed binnen het koor bij om dit later te kunnen verwerken in Sinterklaasgedichten. Naast het regelen van de straatbarbecue zet ze zich ook in als begeleider bij de VoorleesExpress Ede. Ook is ze al jaren mantelzorger voor verschillende personen.

Mevrouw M.L. Breugem-Kardol, 77 jaar, Lunteren. Marly Breugem nam in 1978 zitting in de jeugdraad bij de Hervormde Gemeente Lunteren. Toen een jaar later voor het eerst een tentevangelisatieweek in Lunteren werd gehouden meldde zij zich aan voor de stuurgroep. Vanaf 1988 was Marly vierentwintig jaar lang lid van het hoofdbestuur van de Bond van Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Zij heeft hier intensief vrijwilligerswerk verricht en 19 jaar lang cursussen gegeven, zodat de leidinggevende van de zondagsscholen goed toegerust waren. Veertien jaar was zij eindredacteur voor Kind & Evangelie, een uitgave specifiek gericht op de leeftijdsgroep van 4-12 jaar, en aansluitend heeft ze nog vele jaren verhalen geschreven voor dit blad. Vanaf 2017 is ze algemeen adjunct/waarnemend secretaris bij de Vereniging ‘Herkenning’. Deze landelijke reformatorische vereniging heeft als doelgroep weduwen en weduwnaars van 50 jaar en ouder.

De heer R.J. Coers, 68 jaar, Lunteren. Ruud Coers is meer dan 25 jaar vrijwilliger op velerlei gebied. Zo was en is hij bij gereformeerde kerk in Lunteren ouderling. Ruud was bestuurslid, eerst penningmeester en later secretaris, bij de stichting Scouting Lunteren. De laatste jaren van zijn secretarisschap waren intensief, omdat het ‘troephuis’ van de scouting in 2009 afbrandde. Mede dankzij Ruud is de locatie van de scouting aan de Hessenweg behouden en is een nieuw ‘troephuis’ gebouwd. Ruud is vrijwilliger geweest binnen de volleybalvereniging Door Oefening Sterk (DOS) Lunteren. Hij was coach, scheidsrechter en maakte deel uit van de technische commissie. Ruud is in 2016 bij de stichting jeugdkampeerterrein Lunteren begonnen als secretaris en inmiddels is hij penningmeester. Ook is hij als vrijwilliger actief bij het beheer en onderhoud van het kampeerterrein en het verwelkomen van de kampeerders. Tenslotte is Ruud meer dan tien jaar actief als mantelzorger. 

De heer E. Gerressen, 64 jaar, Ede. Ed Gerressen zet hij zich vanaf eind jaren zeventig in als vrijwilliger. Toen in de jaren zeventig de voetbalclub FC Ruler werd opgericht is Ed op 20-jarige leeftijd meteen aan de slag gegaan als secretaris bij deze club. Vervolgens werd hij in 1986 vrijwilliger bij de Christelijke Showkorpsen IRENE in Ede. Hij heeft binnen deze vereniging veel bestuursfuncties vervuld. Meer dan twintig jaar was hij een secretaris met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn tomeloze inzet heeft ertoe geleid dat het showkorps in Europa op de kaart werd gezet. Hij was het gezicht van IRENE binnen diverse lokale, regionale en landelijke organisaties.Daarnaast was de heer Gerressen twintig jaar secretaris bij het Comité Nationale Feestdagen Ede en is hij bijna vijf jaar secretaris bij de stichting Muziekstad Ede.

De heer D.J.R. Hazeleger, 67 jaar, Ede. René Hazeleger is al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij de stichting Omroep Ede. Vanaf 1995 is hij als programmamaker betrokken bij de lokale Omroep Ede. Eerst presenteerde hij (samen met zijn broer) een programma over popmuziek. Dit mondde uit in een aantal lokale popconcerten en de oprichting van de lokale concertorganisator Bureau Heidepop. Sinds 2004 kwam het accent van zijn activiteiten voor Omroep Ede meer te liggen op lokale kunst en cultuur. Samen met Bea Koops is hij de motor achter het wekelijkse kunstprogramma ‘Studio C’. Bij toerbeurt verzorgen ze samen de redactie en radiopresentatie. Vervolgens zijn ze samen ook de veertiendaagse cultuurrubriek ‘Mooi zo’ op televisie gaan verzorgen. De programma’s behandelen het brede spectrum van kunst en cultuur, muziek en theater, exposities, musea en aandacht voor lezen. Beide programma’s worden, onder hun bezielende inzet, nog steeds uitgezonden.

Mevrouw B.T. Koops-Wever, 69 jaar, Ede. Bea Koops is negentien jaar vrijwilliger bij de stichting Omroep Ede. In september 2002 is zij begonnen als programmamaker bij Omroep Ede. Eerst presenteerde zij het cabaretprogramma ‘Eigenwijs’ op de lokale radiozender. Sinds 2004 kwam het accent van haar activiteiten voor Omroep Ede meer te liggen op lokale kunst en cultuur. Samen met Ed Hazeleger is zij de motor achter het wekelijkse kunstprogramma ‘Studio C’. Bij toerbeurt verzorgen ze samen de redactie en radiopresentatie. Vervolgens zijn ze samen ook de veertiendaagse cultuurrubriek ‘Mooi zo’ op televisie gaan verzorgen. De programma’s behandelen het brede spectrum van kunst en cultuur, muziek en theater, exposities, musea en aandacht voor lezen. Beide programma’s worden, onder hun bezielende inzet, nog steeds uitgezonden.

De heer H. van de Kamp, 85 jaar, Bennekom. Huib van de Kamp is al vijftig jaar lid van de Schuilplaats in Ede. Samen met zijn vrouw heeft hij een aantal jaren leiding gegeven aan de jeugd van de Schuilplaats. Nu is hij één van de leiders van de gebedskringen. Twintig jaar geleden hij zich op brede schaal gaan inzetten voor de kerkgemeente. Allerlei dienstverlenende taken heeft hij op zich genomen. Hij was intensief betrokken bij de nieuwbouw en verbouwing van het kerkgebouw. Hij metselde het doopbassin, timmerde een podium, zorgde voor de inrichting en tegelwerk in de keuken. Verder maakt hij deel uit van het schoonmaakteam op maandagochtenden. Donderdags in de avond is hij beheerder. Ook begeleidt hij gemeenteleden naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Mevrouw B. de Kaste-Leppers, 73 jaar, Lunteren. Diny de Kaste is al vijfendertig jaar vrijwilliger bij Dorcas. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. In Nederland heeft Dorcas diverse kledingdepots voor het inzamelen en sorteren van gedoneerde kleding. Diny werkt in het sorteerdepot in Barneveld. Een ploeg vrijwilligers sorteert hier de kleding voor het regiodepot in Woudenberg. Eerder ging deze kleding naar projectlanden in Oost-Europa. Tegenwoordig wordt de meeste kleding in Nederland verkocht via de kringloopwinkels van Dorcas. Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen hebben mensen Diny nodig om hun organisatie professioneel draaiend te houden.

De heer A.H. Koppens, 69 jaar, Lunteren. Een motto van Jaap Koppens is: ‘als je kan delen, kan je pas vermenigvuldigen’. Hij is zelfstandig ondernemer, maar weet daarnaast al vijftig jaar tijd vrij te maken voor vrijwilligerswerk, zowel op kerkelijk als op maatschappelijk gebied. In de jaren zeventig heeft hij een stichting opgericht voor vijf peuterspeelzalen in Den Bosch. Ook was Jaap betrokken bij de start van de Evangelische Gemeente Paroussia in Den Bosch. En was hij een aantal jaren jeugdleider bij de Volle Evangelie Bethel Kerk in Vlaardingen en adviseur bij de Bijbelschool Rudersheim. Begin jaren tachtig was Jaap, trainer en jeugdleider bij voetbalvereniging Renswoude. De stichting Tegendraads, mede opgericht door Jaap, is een stichting die een kledingfabriek in India steunt door opdrachtgevers te zoeken. In de kledingfabriek werken alleenstaande vrouwen, want wie in India weduwe wordt, wordt door iedereen verstoten. De gedachte is dat weduwen ongeluk brengen. Vanaf 2015 heeft Jaap zich ingezet voor het verkrijgen van rust en respect tussen Domus+ Batelaar in Lunteren en de omwonenden. Mede door zijn inzet is de gespannen situatie omgebogen naar een leefbare situatie tussen Domus+ en de buurt. Tenslotte deelde Jaap zijn samengestelde gezin met vele pleegkinderen om hen een warm nest te bieden.

Mevrouw T.J. van de Kraats-van Manen, 81 jaar, Ede. Judith van de Kraats was tot haar pensioen werkzaam bij Vilente. Veel van haar werkzaamheden is zij tot op de dag van vandaag blijven doen. Bij locatie De Klinkenberg was zij actief als bezoekvrijwilliger. Bij locatie De Pleinen verzorgt zijn elke maandagmiddag een huiskameractiviteit voor de bewoners van de afdeling De Dovenetel. Bij het Kerkelijk Centrum Emmaüs is Judith al vijftien jaar lang op zondag koffiekoster. Vanaf 2020 is mevrouw Van de Kraats kookvrijwilliger in het Mooi Leven Huis in Bennekom. Haar kleindochter woont daar sinds de opening. Judith blijft omkijken naar een ander en is al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij de Vereniging van Eigenaren en sinds een paar jaar is zij bestuurslid.

Mevrouw B.E. Mulder-Veerman, 89 jaar, Bennekom. Dien Mulder laat zien dat je op hoge leeftijd nog steeds actief kunt zijn. Bijna 35 jaar geleden is zij vrijwilligster geworden bij het Kijk en Luistermuseum in Bennekom in de functie van gastvrouw, kassamedewerker en presentator. Daarnaast deed zij ook registratiewerkzaamheden voor de textielcollectie van het museum. In 2012 werd zij tachtig jaar en moest ze, volgens de regels, stoppen met de zogenoemde publieksdiensten. Ze bleef echter actief als vrijwilliger in het museum. Ook tijdens de coronapandemie. Dien was ook twaalf jaar voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Neder Veluwe. Verder heeft ze als handwerkster vele truien gebreid voor kinderen in Polen, maar ook voor de volwassenen breide ze lekkere warme en lange dassen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)


Tijdens de Lintjesregen 2022 werden 29 inwoners van de gemeente Ede verrast met een koninklijke onderscheiding. - Gemeente Ede

De heer D.A.G. Oostenrijk, 75 jaar, Ede. Daan Oostenrijk heeft verschillende vrijwilligerstaken op zich genomen. Vanaf 1993 is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Enka Mannenkoor Ede. Hij voert niet alleen taken uit voor het koor als ‘vereniging’ en als uitvoerder van de amateurkunst, maar hij is ook musicaris. Verder verzorgt hij het digitaliseren van zo’n 400 partituren, die gearchiveerd en gecatalogiseerd zijn/worden en waarvan de Buma/Stemra-rechten zijn/worden voldaan. Ook was Daan zes jaar penningmeester/secretaris bij de vereniging van eigenaren De Kemnade en vijf jaar vrijwilliger, tijdens vaartochten/-vakanties voor kwetsbare doelgroepen, op het vakantieschip Henri Dunant van Het Rode Kruis.

De heer J.F.H. van Ravenswaaij, 72 jaar, Lunteren. Jaap van Ravenswaaij heeft meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk gedaan op kerkelijk en cultureel gebied. Zo heeft Jaap zich 28 jaar lang ingezet voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Lunteren. Hij was vele jaren voorzitter. Ook wist hij bronnen van subsidie en andere ‘fondsen’ aan te boren, die voorheen onbenut waren gebleven. In 2004 werd Jaap voorzitter van Vereniging Oud-Lunteren. Museum Lunteren wordt beheerd door deze vereniging. Het museum heeft onder zijn voorzitterschap een metamorfose ondergaan. Onder de bezielende leiding van Jaap is het museum veranderd van oudheidskamer tot een bruisend museum. Hij heeft het museum Lunteren niet alleen vernieuwd, waarbij ook een galerie is gerealiseerd voor hedendaagse kunst, maar hij heeft het ook als cultureel centrum in de regio op de kaart gezet.

De heer drs. W.G.J. Rietman, 75 jaar, Ede. Wijnand Rietman was in de jaren tachtig voorzitter van het buurthuis De Meerpaal in Ede. In 1995 werd Wijnand lid van Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior Ede. Binnen deze vereniging heeft hij vijf jaar de rol van secretaris en twee jaar de rol van voorzitter op zich genomen. Ook was hij acht jaar voorzitter van de Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen. Vanaf 2006 is Wijnand vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Ede. Hij begon als lid van de redactie van het kerkblad en werd later redacteur. Al meer dan twaalf jaar is hij lid van het College van Kerkrentmeesters. Verder was Wijnand voorzitter van de beheercommissie van het kerkgebouw De Open Hof.

De heer M.C. Sonneveld, 85 jaar, Bennekom. Rinus Sonneveld heeft op velerlei gebied vrijwilligerswerk gedaan. In de jaren zeventig was hij zes jaar penningmeester bij Voetbal Vereniging Bennekom. Nadien nam hij plaats in de kascommissie en de commissie Public Relations en Sponsoring van de voetbalvereniging. Ook was hij één van de initiatiefnemers van de club van 100. In de tachtiger jaren had Rinus zitting in het college van Kerkvoogden van de Hervormde Wijkgemeente 3 te Bennekom. Vanaf 2019 is hij penningmeester en ambassadeur voor de stichting Egelopvang De Vallei. Drie jaar is Rinus lid van de kascommissie bij Tennis- en padelvereniging Keltenwoud in Bennekom. Daarnaast is Rinus al meer dan vijftien jaar mantelzorger voor meerdere personen.

Mevrouw H.E.W. Tijmes, 76 jaar, Ede. Rita Tijmes doet al meer dan 35 jaar vrijwilligerswerk op kerkelijk gebied. Vanaf 1977 was zij meer dan een decennium ouderling of voorzitter van de kerkenraad van de toen nog gereformeerde keer ‘De Open Hof’.  Dankzij een verhuizing binnen Ede werd ze ouderling bij de gereformeerde kerk ‘De Akker’. Ook maakte ze namens de wijkkerkenraad deel uit van de Kerkenraad Algemene Zaken van de gereformeerde kerk in Ede. Sinds de oprichting, begin jaren zeventig, van de Cantorij van de gereformeerde kerk Ede is zij lid. Daarnaast is ze al vijftien jaar verantwoordelijke voor de commissie ‘lief en leed’ en is zij tien jaar penningmeester. Verder was Rita meer dan tien jaar presentatrice voor het programma Kerkvenster bij de Lokale Omroep Ede.

De heer J.W. van Veldhuizen, 73 jaar, Ede. Hans van Veldhuizen was 25 jaar lid van Hengelsportvereniging Zwarte Schapen en heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger door middel van het ondersteunen van vele activiteiten en commissies. In 1988 werd hij penningmeester en vervolgens een jaar voorzitter van de vereniging. Ook zette Hans zich ruim 30 jaar, waarvan 28 jaar als voorzitter, in voor de Stichting Sportieve Recreatie Bloemenbuurt. Daarnaast is Hans, na het overlijden van zijn broer, al bijna tien jaar mantelzorger voor zijn schoonzus. Eerder was hij ook ouderling in de Noorderkerk in Ede.

De heer ing. A.J.A. van Weerdenburg, 69 jaar, Ede. Albert van Weerdenburg was vanaf 2006 negen jaar penningmeester bij de Edese afdeling van de vereniging Groei en Bloei. Aansluitend was hij zes jaar lid van de kascommissie. Later heeft Albert zich regelmatig ingezet voor pr-activiteiten, was hij gastheer, bemenste hij een kraam of verrichtte hij hand-en-spandiensten. Albert is al elf jaar secretaris bij de stichting Buurtschap Doesburger Eng. Hij vervult een belangrijke regierol bij terugkerende grote activiteiten. Albert was vanaf het begin betrokken bij het initiatief, om het klompenpad ‘het Doesburgermolenpad’ in zijn woongebied te realiseren. Hij is coördinator van en vrijwilliger in de werkgroep die het Doesburgermolenpad onderhoudt. Ook heeft hij geholpen bij de aansluiting van de route op onder andere de woonwijk Kernhem en het klompenpad Turfvelderpad.

De heer D. van de Westeringh, 70 jaar, en mevrouw C. van de Westeringh-Bins, 69 jaar, Ede. Dick en Clazien van de Westeringh zijn sinds de begin jaren 90 vrijwilliger bij ’s Heeren Loo. Zo hadden ze een bezoekrelatie met een cliënt, maar ook met andere cliënten hebben ze een goede band. Het echtpaar onderneemt activiteiten met de cliënten en fungeert als begeleider tijdens uitstapjes. Tijdens de coronapandemie hielden Dick en Clazien contact met de cliënten door middels van beeldbellen, maar inmiddels kunnen er weer fysieke bezoekjes worden gebracht. Clazien is vanaf 2015 ook vrijwilliger bij de Kunstuitleen in Ede, die gevestigd is bij De Rotonde.

De heer E. Willemsen, 68 jaar, Ede. Evert Willemsen heeft verschillende activiteiten verricht als vrijwilliger. In totaal meer dan 45 jaar. In 1972 werd Evert lid van de bijenhoudersvereniging De Rijnstreek in Wageningen. Hij was niet alleen imker, maar hij was ook jarenlang lid van de kascommissie en de reiscommissie. Daarnaast heeft hij als mentor veel jonge imkers begeleid. Omdat zij bijenstal op het terrein van Aeres in Ede staat, heeft hij vrijwillig gastlessen bij Aeres verzorgd. Bijna 19 jaar was Evert ouderling van de wijkkerkenraad van de Bethelkerk gemeente in Ede. En ruim tien jaar lid van de werkgroep kerken van de stichting Stedenband Ede-Chrudim. Tenslotte is Evert ook vrijwilliger bij de stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei en de Gelderhorst. Hiervoor heeft hij een gebarencursus gevolgd om met de bewoners te kunnen communiceren.

De heer F.A. Willemsen, 73 jaar, Ede. Frits Willemsen heeft zich jarenlang ingezet voor de biljartsport. In 1977 werd hij lid van BV Gelre in Ede en sindsdien heeft hij veel functies bekleed, zoals secretaris, maar hij was ook betrokken bij het inrichten van de nieuwe locatie, het verzorgen van alle pr-contacten met de media, het 50-jarig jubileum en een jubileumboek. Van 2005 tot 2010 stopte hij tijdelijk met het secretarisschap om wedstrijdleider te worden. In 2010 nam Frits het secretariaat van de BV Gelre weer over. Eind jaren tachtig was hij medeoprichter van de Defensie Biljart Organisatie waarvan hij, tot hij in 2003 Defensie verliet, voorzitter is geweest. Al in zijn opleidingstijd bij de Koninklijke Militaire School was Frits bestuurslid van de leerlingenvereniging. En na zijn opleiding vele malen bestuurslid van de onderofficiersmess en de personeelsvereniging.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie