Afbeelding
DKE

In memoriam: Alexander Vos de Wael

1 juni 2021 om 17:30 Mensen

EDE Op woensdag 26 mei 2021 is oud-raadslid Alexander Vos de Wael na een langdurige ziekte op 77-jarige leeftijd overleden. Vos de Wael is dinsdag 31 mei 2021 ter aarde besteld op een natuurbegraafplaats aan de rand van Arnhem. 

Jarenlang vertegenwoordigde Alexander Vos de Wael op een kundige wijze het raadslidmaatschap in Ede. Veel collega’s vonden hem maar een apart figuur, een figuur waarvan de vader van Dik Trom zou hebben gezegd ‘het is een bijzonder kind en dat is-ie’. Nadat Vos de Wael in Bennekom kwam te wonen, werd hij namens de VVD raadslid in de gemeente Ede. Daarvoor was hij al vier jaar wethouder geweest in de gemeente Delft. 

STATENLID Aspiraties om ook in zijn nieuwe woonplaats deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders leek hij niet te hebben. Naast raadslid was Vos de Wael een tijd lid van provinciale staten in Gelderland. Omdat hij die functie niet langer wilde combineren met het raadslidmaatschap, stopte hij als statenlid in 2011.

VOORLOPER De VVD’er Alexander Vos de Wael was op het gebied van het milieu een voorloper. Veel zaken die nu normaal zijn, waren dat niet toen Vos de Wael daarmee op de proppen kwam. Hij leek in de Edese gemeenteraad qua ideeën op het gebied van het milieu de meest linkse persoon, zelfs linkser dan zijn collega raadsleden van de partij GroenLinks/Progressief Ede (GL/PE). Samen met toenmalig GL/PE-fractievoorzitter Eric Leltz maakte Vos de Wael de milieunotitie ‘Een stip op de horizon’. Veel raadsleden begrepen Alexander Vos de Wael naar het leek vaak niet.

DRINKWATER De hoofdtaak van de Bennekommer was tot aan zijn pensioen algemeen directeur van het drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda. Onder de leiding van Vos de Wael maakte het drinkwaterbedrijf een grote kwalitatieve verbetering door. Vos de Wael verrichtte naast zijn werk als directeur van Oasen op zeer intensieve wijze bestuurlijk vrijwillige activiteiten voor diverse organisaties. Deze werkzaamheden vloeiden voort uit zijn grote betrokkenheid bij waterbedrijven, vakorganisaties en inspraakorganen. 

Op internationaal niveau was hij bijvoorbeeld adviseur voor de Caribbean Water Association. Mede als gevolg van zijn deskundigheid heeft Curaçao één van de beste drinkwaterbedrijven in de tropen. Bij zijn afscheid bij Oasen werd Vos de Wael benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

DKE Vos de Wael stapte na onenigheid met toenmalig fractievoorzitter Evert van Milligen uit de fractie van de VVD in Ede, maar bleef wel partijlid. ,,Ik ben gekozen als VVD’er en ben dat nog steeds”, zei hij toen. Na een tijd als fractie Alexander Vos de Wael te hebben gefunctioneerd, richtte hij de partij Democratische Kiezers Ede (DKE) op. Die partij kreeg in 2018 in de persoon van Rasit Görgülü via voorkeursstemmen één raadslid.

Vos de Wael wilde zich blijven inzetten voor de Edese burger. Of hij gezien zijn leeftijd niet te oud was, wees hij van de hand. ,,Ik ben van 4-4-44 en kan nog wel twaalf jaar mee in de raad,” dacht hij op 73-jarige leeftijd. Zo ver is het niet gekomen. 

door Jan de Boer

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie