Afbeelding
Pixabay

Negen varkensboeren in Ede willen stoppen

25 september 2020 om 13:54 Natuur en milieu

EDE Negen varkensboeren in de gemeente Ede hebben aangegeven te willen stoppen. Zij willen gebruikmaken van de saneringsregeling varkenshouderij. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden momenteel beoordeeld door de RVO. ,,Men checkt of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als een aanvraag wordt goedgekeurd zal een boer gaan stoppen en bij de gemeente een aanvraag indienen voor bestemmingsplanwijziging”, aldus een gemeentelijk woordvoerder.

De concept-saneringsregeling werd vorig jaar april door het kabinet gepresenteerd. Varkenshouders die geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen, hebben recht op een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. 

Afgelopen voorjaar waren er landelijk 502 aanvragers van de saneringsregeling, waarvan er 417 voldoen aan de voorwaarden. Ongeveer 20 procent komt uit de regio Oost, de overige aanvragers uit de regio Zuid. Deze maand bleek dat landelijk 200 bedrijven daadwerkelijk gaan stoppen. Niet alle bedrijven die een beschikking ontvingen voor de regeling nemen er daadwerkelijk aan deel.

STIKSTOFUITSTOOT De site Varkensbedrijf.nl berekent dat er door de sanering straks 42.000 biggen minder worden geboren en ook 20.000 minder vleesvarkens per week worden geslacht. Toch zijn er dan nog steeds honderd vrachtwagencombinaties wekelijks vol vleesvarkens onderweg. De mestproductie zou afnemen met 800.000 ton, ofwel ruim 22.000 vrachtwagenritten vol voer op de weg. 

Inmiddels is duidelijk dat de sanering van de varkenshouderijen niet de gehoopte beperking van stikstofuitstoot oplevert. De winst van minder stikstofuitstoot zou ten goede moeten komen aan woningbouw- en wegprojecten.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie