Drones van het Amsterdamse bedrijf Avy gaan boven de Veluwe bosbranden detecteren.
Drones van het Amsterdamse bedrijf Avy gaan boven de Veluwe bosbranden detecteren. Avy

Drones sporen bosbranden op de Veluwe op

1 september 2021 om 10:36 Natuur en milieu

EDE De brandweer gaat bij wijze van proef drones inzetten om beginnende bosbranden in natuurgebied De Veluwe sneller op te sporen. De onbemande vliegtuigjes, uitgerust met camera’s en infrarooddetectie, gaan over de bossen vliegen om signalen van hitte en rook automatisch en snel te detecteren.

Met deze nieuwe techniek, die de brandweer volgende week tijdens een demonstratie in Otterlo uitgebreid gaat toelichten, moeten grote problemen door natuurbranden op de Veluwe in de toekomst sneller voorkomen worden. De drones moeten het grote natuurgebied intensief in de gaten houden vanuit de lucht.

LANGE DROGE ZOMERS De inzet is volgens het Veluws Bosbrand Comité, waarin zowel de brandweer als Veluwse gemeenten participeren, geen overbodige luxe, want door lange droge zomers die over het algemeen vaker voorkomen, is de kans op bosbranden in dit natuurgebied groter geworden. Bosbranden op de Veluwe kunnen soms tot wel 400 hectare terrein aantasten, wat bedreigend is voor omliggende dorpen, woonlocaties in de bossen en schade veroorzaakt aan onder meer wegen en spoorverbindingen.

MAATREGELEN Het voorkomen van bosbranden is al langere tijd vanwege de klimaatveranderingen een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer. Anton Slofstra, brandweercommandant van regio Gelderland-Midden pleit al enige tijd voor meer maatregelen op het vlak van preventie en snellere inzet. Te denken valt aan regels om dood hout sneller uit de bossen te verwijderen, maar ook op andere vlakken kunnen volgens hem qua inrichting in de bossen verbeteringen worden doorgevoerd. Te denken valt aan het planten van meer loofbomen in naaldbossen, zodat een brand zich minder snel kan uitbreiden, en de aanleg van meer verharde paden voor het zware brandweermaterieel.

GEEN GELUIDSOVERLAST De proef met de drones wordt uitgevoerd met nieuwe, volledig elektrische drones van het Amsterdamse bedrijf Avy. Het gaat om stille en emissievrije drones, die geschikt zijn voor lange afstanden. Ze kunnen verticaal opstijgen en landen. De drone, met vleugels en één propeller, vliegt op grote hoogte, zodat er volgens de initiatiefnemers zo min mogelijk sprake zal zijn van geluidsoverlast.

Wouter van Dijk

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie