Afbeelding
Pixabay

Provincie Gelderland: Geen nieuwe windparken op de Veluwe komende jaren

20 december 2022 om 16:42 Natuur en milieu

EDE In het natuurgebied de Veluwe, en in een rand van één kilometer daaromheen, mogen geen windparken worden gebouwd de komende jaren. Dat meldt de Provincie Gelderland dinsdagmiddag. Door deze beperking wordt volgens de provincie voorkomen dat de natuur verder verslechtert. Er wordt ingezet op natuurherstel en innovatieve oplossingen zoals cameradetectie bij windturbines. Mogelijk komen er door deze alternatieve oplossingen in de toekomst wel meer windparken in het gebied rondom de Veluwe.

Het unieke en grootste Nederlandse natuurgebied de Veluwe, is de trots van Gelderland. Maar de natuur staat er slecht voor, er wordt hard gewerkt aan herstel. Tegelijkertijd is er veel duurzame, zon- en windenergie nodig, maar uit ecologisch onderzoek blijken natuur en duurzame energieopwekking moeilijk te combineren in het natuurgebied. Zo kunnen bijvoorbeeld vogels het slachtoffer worden van windturbines. Op de Veluwe vliegt de wespendief, een kwetsbare soort roofvogel die in stand gehouden moet worden. Als er windparken worden gebouwd, verhoogt dit het risico dat de vogel tegen een rotorblad aanvliegt.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN De provincie heeft veel onderzoek gedaan naar oplossingen samen met ecologische experts én de windsector. De oplossing is nu om windparken op de Veluwe en 1 km daaromheen niet toe te staan, tijdelijk beperkt windparken in de zone van 1-8 km rond de Veluwe toe te staan én de ontwikkeling van nieuwe technische maatregelen te stimuleren. Zo onderzoekt de provincie vier bestaande cameradetectiesystemen of deze geschikt zijn in deze situatie.

,,Deze beperking is tijdelijk. Ik reken erop dat we dit dilemma oplossen. De natuur én dus ook de vogels profiteren van meer duurzame energie omdat er dan minder CO2 uitstoot is. We moeten nu vooral zorgen dat alle windplannen in de pijplijn in Gelderland zo snel mogelijk doorgaan. Achteroverleunen kan echt niet”, aldus energietransitie-gedeputeerde Jan van der Meer.

CONSEQUENTIES In het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 35TWh duurzame energie uit zon en wind op land moet worden opgewekt. Gelderland heeft aangegeven dat ze 6,5 TWh daarvan kan leveren, 11 procent daarvan zou komen uit windenergie in de zone van 1-8 km rond de Veluwe. ,,Dat staat dus nu onder druk. Door dit besluit vermindert de windopbrengst naar 8 procent”, meldt de Provincie Gelderland. ,,De provincie wil er wel aan blijven werken om dit bod te kunnen leveren. Daarnaast is de verwachting dat de stilstand minder kan worden en er meer ruimte komt voor nieuwe windparken door de nieuwe technische maatregelen. In het bijzonder langs de snelwegen.”

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie