Afbeelding
Pixabay

Gemeente Ede versnelt plannen voor woningbouw in Kernhem-Noord

Nieuwbouw

EDE Het Edese college van burgemeester en wethouders wil de plannen voor woningbouw in Kernhem-Noord versnellen. Om in de nabije toekomst voldoende woningen voor Ede te kunnen bouwen wil het college inbreiden in de stad en aan de slag in Kernhem-Noord.

De gemeente gaat verschillende varianten voor invulling van Kernhem-Noord uitwerken, variërend van een groen woonmilieu tot een intensievere invulling. Het uitgangspunt voor het gebied is natuurinclusieve ontwikkeling, waarbij wordt aangesloten op het huidige landschap. Wanneer er precies gebouwd gaat worden is nu nog niet bekend.

IJSKAST ,,Kernhem-Noord is al vele jaren in beeld als woningbouwlocatie. In 2018 hebben we het gebied in de ijskast gezet, omdat er op dat moment geen noodzaak was om het te ontwikkelen”, aldus wethouder Jan Pieter van der Schans. ,,We hadden nog voldoende ruimte op met name Enka en Kazerneterreinen. Daar wordt nu gestaag gebouwd, maar Ede groeit de komende tien jaar door met zo’n 7000 huishoudens. Die moeten ook ergens kunnen wonen. Daarom halen we het gebied nu nadrukkelijk uit de ijskast en gaan aan plannen werken voor invulling van het gebied.’’

VOORKEURSRECHT Het college heeft daarom besloten dat een groot deel van de percelen in het gebied vanaf nu onder de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) valt. Dit betekent, dat grondeigenaren in het gebied die hun perceel willen verkopen, dit altijd eerst aan de gemeente moeten aanbieden. De gemeente wil zo regie houden op de ontwikkeling van het gebied en grondspeculatie voorkomen.

Het gebied Kernhem-Noord ligt ten noorden van de Doesburgerdijk, tussen de Lunterseweg en de A30. De Noordkant van het gebied wordt begrensd door de Krommesteeg en de Nieuwesteeg. Het gebied rond landgoed Kernhem maakt geen onderdeel uit van de planvorming en blijft groen.

VOORLOPIG Het college heeft nu ingestemd met de vestiging van een voorlopig voorkeursrecht. Dit voorlopige voorkeursrecht geldt voor de duur van drie maanden. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om dit voorkeursrecht binnen de drie maanden te bevestigen met een definitief besluit. Het collegebesluit ligt, samen met het ontwerp raadsbesluit, met ingang van donderdag 29 oktober gedurende zes weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis van Ede. Belanghebbenden kunnen tegen het collegebesluit bezwaar maken of ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit de komende 4 weken hun zienswijzen naar voren brengen.

advertentie
advertentie