De sloop van een gedeelte van het voormalige gebouw van Victoria-Vesta is al in volle gang
De sloop van een gedeelte van het voormalige gebouw van Victoria-Vesta is al in volle gang Henny Jansen

Plan voor 370 appartementen aan de Loevestein in Ede

26 oktober 2020 om 16:27 Wonen

EDE Als het aan Mark Wennekes van Frank van Woerden Vastgoed BV uit Veenendaal ligt, zal komend voorjaar al worden begonnen met de bouwwerkzaamheden aan het gebouw Loevestein 33. Hij hoopt niet dat er op die plek jarenlang sprake zal zijn van leegstand en een bouwput. Inmiddels is men al wel gestart met sloopwerkzaamheden binnenin het gebouw. Hierbij wordt onder meer asbest verwijderd.

Jan de Boer

Het kantorencomplex Loevestein 33 in Ede staat voor het overgrote deel leeg. Vanouds was verzekeraar Victoria-Vesta (sinds 1973) de gebruiker van het kantorencomplex. Later werd het RVS (1993) en Nationale Nederlanden (2011). In de hoogtijdagen werkten ongeveer 1.100 medewerkers in het verzekeringskantoor. De locatie ligt in de woonbuurt De Steinen, naast winkelcentrum Bellestein in de wijk Veldhuizen.

APPARTEMENTEN Het gebouw moet omgetoverd worden tot een appartementengebouw, waarin iets van 40 zorgappartementen en ongeveer 330 andere appartementen worden gerealiseerd. Een eerder plan om er 750 appartementen te realiseren werd met zeer beperkt enthousiasme ontvangen door de omgeving. Van die plannen is men afgestapt. 

Hierop volgend zijn er in dialoog met de gemeente Ede diverse vervolgstudies en varianten uitgevoerd ten behoeve van sloop-nieuwbouwvarianten. De gemeente vindt wel dat de locatie Loevestein 33 in Ede voor herontwikkeling in aanmerking kan komen. ,,Overleggen tussen initiatiefnemer en gemeente en de omgevingsdialogen hebben geleid tot een voorkeursvariant met een transformatie van de kantoorgebouwen naar woongebouwen, plus een nieuw te bouwen appartementengebouw.” 

TWEE FASEN Deze ontwikkelingen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Voordat de plannen verder worden ontwikkeld en definitief bij de gemeente Ede worden ingediend, moet de gemeenteraad met de ontwikkelingen akkoord gaan. Dat zal waarschijnlijk in de maand november gebeuren. De ontwikkeling van het gebouw Loevestein 33 gebeurt in twee fasen: fase 1 houdt de transformatie in van drie bestaande gebouwen, fase 2 houdt nieuwbouw van een vierde gebouw in. ,,Dit gebouw wordt minder hoog dan we eerder van plan waren.” 

Eerst zou er op die locatie een een relatief hoog gebouw komen. ,,Er zijn enkele lagen van afgehaald, het wordt lager dan de flats aan de Valkestein. Daarover moeten nog gesprekken met de gemeente plaatsvinden. We concentreren ons eerst op de transformatie,” zegt Wennekes. 

OPLOSSING In de ogen van Wennekes wordt het een kwalitatief goed plan voor de omgeving zelf. ,,Nu is er een goede oplossing, waarbij we bijdragen aan een stukje sociale huur. Ook waarbij we een aantal zaken hergebruiken, waar vraag en aanbod bij elkaar komen. We willen ook rekening houden met de bomen, met de natuur in het gebied. Ons ideale scenario zou zijn om begin volgend jaar met de plannen te kunnen beginnen. We hebben ons goed ingespannen om rekening te houden met de wensen van de buurt. Ik hoop dat dat ons gelukt is om de buurt goed in te informeren. Op 2 juli hebben we een buurtinformatieavond gehad. Toen hebben we veel input gekregen. Daar is variant vier uit gekomen, wat ook in lijn is met wat de gemeente wil.” 

Afbeelding
Afbeelding
Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie