Afbeelding
Pixabay

Meer kwetsbare kinderen en gezinnen in Ede dan tot nu toe duidelijk was

Onderwijs Coronavirus

EDE Het gemeentebestuur van Ede is bezorgd over de opgelopen achterstanden bij het funderend onderwijs (basisschool en voortgezet onderwijs) en de psychische gevolgen van de coronacrisis voor kinderen. ,,Deze periode zal dus van invloed zijn op het onderwijsachterstandbeleid. Op dit moment is het echter te vroeg om al precies te weten hoe we als gemeente hierop het best zouden kunnen ondersteunen. We zijn hierover nadrukkelijk in gesprek met de schoolbesturen van Ede.”

Het raadslid Daan Weststrate (ChristenUnie) heeft schriftelijke vragen gesteld voor wat betreft de aanpak toename kansenongelijkheid bij het funderend onderwijs. Het college stelt vast dat de afgelopen periode duidelijk heeft gemaakt dat er inderdaad een achterstand bestaat op het schoolprogramma en dat veel leerlingen andersoortige vaardigheden hebben ontwikkeld dan dat ze alleen op school zouden hebben geleerd. ,,Ook zijn de onderwijsverschillen groter geworden tussen kansrijke en kansarme kinderen en hebben we gemerkt dat er meer kwetsbare kinderen en gezinnen zijn dan voor de coronaperiode duidelijk was.”

ONDERSTEUNING ONDERWIJS De gemeente gaat in de komende periode samen met scholen verder uitwerken hoe hier een passend aanbod op kan worden geformuleerd. ,,Daarbij zullen we ook aansluiting zoeken op het deltaplan ‘Nationaal programma onderwijs: tijd voor herstel en ontwikkeling’ waar het ministerie aan werkt.” Het college herinnert eraan dat de gemeente heeft gekozen om het onderwijs extra te ondersteunen in deze lastige periode, zodat de kinderen zo maximaal mogelijk van hun onderwijs kunnen genieten ondanks alle beperkingen. Er is wekelijks overleg met schoolbesturen en kinderopvang en daardoor komen eventuele knelpunten direct in beeld. 

,,De primaire verantwoordelijkheid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden ligt vanzelfsprekend bij het onderwijs. Zij houden de aanwezigheid en voortgang in prestaties nauwlettend in de gaten en ondernemen zo nodig actie. Dit is ook van toepassing bij het werven en vinden van stageplaatsen.” Wat de leerplicht betreft ziet het college geen forse stijging van het aantal uitvallers of kinderen die uit beeld raken. 

advertentie
advertentie