Afbeelding
Pixabay

‘Onderwijsleersituatie van veel leerlingen door corona zorgwekkend’

Onderwijs Coronavirus

EDE ,,De onderwijsleersituatie van een grote groep leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is door corona zorgwekkend”, stelt het raadslid Daan Weststrate (ChristenUnie), zelf werkzaam bij een basisschool in Ede. Hij heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toename van kansenongelijkheid en het afhaken van oudere leerlingen in Ede.

Door de uitbraak van het coronavirus konden leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vorig jaar lange tijd niet naar school. ,,Naast inzet van scholen en gemeente werd ook door ouders, soms met ondersteuning van vrijwilligers, hard gewerkt om kinderen en jongeren de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Ook nu, vanaf december, krijgen de meeste leerlingen weer op afstand les.” Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de mate waarin ouders in staat zijn hun kinderen te helpen. ,,Laagopgeleide ouders voelen zich slecht in staat om te helpen.”

‘STILLE RAMP’ Bij een deel van de leerlingen groeit daardoor de achterstand ,,met iedere dag dat deze situatie voortduurt. De kansenongelijkheid neemt sterk toe. Ook is er, zeker bij een deel van de leerlingen in het vmbo en mbo, sprake van afhaken.” Weststrate zegt dat zijn fractie zich zorgen maakt ,,over deze stille ramp en is daarom van mening dat we nu de handen ineen moeten slaan om de door corona groeiende kansenongelijkheid in het basis- en voortgezet onderwijs in Ede op de korte én lange termijn aan te pakken.”

AANPAK Het raadslid vraagt het college op welke manier Ede de scholen steunt om de achterstanden in te lopen of in ieder geval niet (veel) groter te laten worden. ,,Is deze steun toereikend, ook waar het in het mbo gaat om het vinden van een stageplaats? Hoe draagt de leerplicht bij aan vermindering van uitval en zijn er leerlingen buiten beeld?” Weststrate wil ook weten of er in Ede plannen zijn voor een ,,stevige gezamenlijke en lang volgehouden aanpak.” 

advertentie
advertentie