Afbeelding
Pixabay
Column

'Ik snap hier intussen geen hout meer van'

20 mei 2020 om 09:26 Opinie

EDE Het zijn verwarrende tijden. Soms bevind ik mij met mijn denkbeelden zomaar tussen mensen waar ik politiek niet zoveel mee heb. Biomassa is zo’n onderwerp. Zonder ook maar enige research vooraf zei mijn intuïtie al lang en breed dat het massaal opstoken van hout nooit en te nimmer iets kan zijn wat duurzaam genoemd mag worden. Ook al gaat het echt alleen maar, zoals wordt beweerd, om snoei- en afvalhout. Elders op de wereld veranderen trouwens wel complete bossen in houtsnippers voor dit doel.

Jolmer Winkel

Afvalhout hoort juist onderdeel te zijn van het al heel lang durend repeterend proces van rot en verval dat juist weer de basis is voor nieuw biologisch leven. In de gemeente Ede kunnen we er ook over meepraten. Op drie locaties moet blijkbaar de schoorsteen blijven roken. Dit ten behoeve van de energietransitie die het gemeentebestuur wil doorvoeren. Dit ten behoeve van duizenden Edese huishoudens en niet te vergeten ten behoeve van de portemonnee van Warmtebedrijf Ede.

Vorige week kwamen de aanbevelingen van adviesbureau Berenschot naar buiten, dat in opdracht van onze gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd. Ik citeer uit een artikel van Omroep Ede: 'Over de manier waarop Warmtebedrijf Ede energie moet leveren, is niet goed genoeg nagedacht. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid hebben meer richtlijnen nodig voor de toekomst'. Bij die leefbaarheid is er momenteel volop discussie gezien recente uitstootperikelen.

WRIJVING Van al die zaken weet het rapport ook te melden: 'Betrouwbaarheid van de warmtelevering, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn op korte termijn niet in het geding, maar op de langere termijn ontstaat ook daar mogelijk wrijving'. Wat mij betreft, is er met die duurzaamheid nu al volop wrijving. En er is een sterk groeiend anti-biomassa-sentiment te bespeuren, voornamelijk bij mensen die daarbij even gemakkelijk gelijktijdig ook alle andere vormen van duurzaamheid aan de (rechter)kant schuiven.

Mijn persoonlijke visie: duurzaamheid JA - biomassa NEE! Wie ik in het politieke landschap dan ook sterk mis bij de uitgesproken tegenstanders van het zogenaamd duurzaam verbranden van hout is de partij GroenLinks in het algemeen en de lokale fractie hier in Ede in het bijzonder.

Je zou verwachten dat ze moord en brand zouden schreeuwen over al dat opstoken van ecologisch waardevol basismateriaal. Maar het blijft bladstil bij mijn doorgaans zo heel sympathieke mens- en natuurminnende vrienden.

WETHOUDER Is dat omdat GroenLinks voor het eerst in de Edese geschiedenis een wethouder in het college heeft die over het biomassadossier gaat? Staat dit het dualisme in de weg? Of zijn ze er gewoonweg echt van overtuigd dat biomassa duurzaam verantwoord is? Hun eigen wethouder Lex Hoefsloot liet er vorige week donderdag tijdens de (digitale) raadsvergadering al helemaal geen twijfel over bestaan: ,,Biomassa zoals het in Ede is georganiseerd, is een vorm van duurzame energie!''

Hij voegde er nog aan toe dat dit tevens het standpunt is van het college, gemeente Ede, de provincie en het rijk. De symbolische tranen liepen over mijn wangen en dat dus echt niet van plezier. Het lijkt wel of we intussen echt te maken hebben met ‘ontGroendLinks’ en dat 'AntibiomassaRechts' het beter in de gaten heeft waar het in deze materie om gaat. Je gaat het zo wel denken. Ik snap hier intussen geen hout meer van. Het liefst zou ik dan ook met die hele ‘duurzame biomassagedachte’ de kachel aanmaken…

Jolmer Winkel is columnist van EdeDorp.nl, een platform voor kritische bewoners. Ede Stad.nl plaatst geregeld columns van EdeDorp.nl om het lokale debat te stimuleren. Reageren? Mail naar ede.stad@bdu.nl..

--------------------------------------------------------------------------

REACTIE GROENLINKS EDE (op Facebook EdeDorp):

Jolmer Winkel vraagt: 'Zien jullie biomassa zoals dat nu in Ede is georganiseerd als een duurzaam en ecologisch verantwoord proces?' Klip en klaar antwoord: Nee, Jolmer0=AZVJOTkJla8XxMjY1dLDD3eONuBxgJbAaXHEUJN8IalDZ8-XBPFQQBcLZoDtuL4Z8On0BzADlmUW5ZOIa3xcAKDQOqPOMDyBLcpeb77T6S83koc42EnxzIuIFDJdxVotmGosLfkn6xeiP1EOX7KsmxJ1WH4Z1O1xuq47UB7352TKfA&__tn__=R]-R" tabindex="0" target="_blank">, dat ziet de Edese GroenLinks-fractie niet als de gedroomde duurzame oplossing.Daarom staat in ons verkiezingsprogramma ook de volgende passage: Het warmtenet in Ede zien we als een tussenfase in de overgang naar volledig duurzame energie. Het koppelen van het warmtenet aan schone energiebronnen (zoals geothermie) is op termijn te prefereren boven de verbranding van snoeiafval'' .
Bezien vanuit de klimaatdoelen is de werkwijze van het Warmtebedrijf Ede (werken met reststromen en snoei- en tuinafval) zelfs volgens de meest sombere zienswijzen van de wetenschappers niet schadelijk voor het klimaat (maar het kan wel beter).

SERIEUS PROBLEEM Maar de andere vraag die jij aanhaalt (welke belasting legt de groei van biomassacentrales in Nederland op de natuurontwikkeling en biodiversiteit?) is ons inziens een serieus probleem. We willen het dus graag anders. Echter het huidige warmtenet met biomassacentrales komt voort uit een warmtevisie van de gemeente Ede en een samenwerkingsovereenkomst uit 2014 met daarin de voorziene ontwikkeling van de huidige centrales en leidingen. 

Dat was een gegeven toen we toetraden als GroenLinks tot de huidige bestuurscoalitie in 2018. We zijn altijd kritisch geweest over die ontwikkeling, maar juridisch kunnen we daar niets aan veranderen. Wel heeft de GroenLinks-gedeputeerde in Gelderland nu een stop gezet op nieuwe biomassa-initiatieven. Alles wat is vergund, kunnen we niet stoppen. Maar er komt daarna gelukkig niks meer bij.

Zodra nieuwe technieken in Ede beschikbaar komen om meer duurzame bronnen aan het warmtenet te koppelen, dan moeten we de gemeentelijke invloed gebruiken om die mogelijkheden zo snel mogelijk te laten benutten. En als je dan toch de huidige biomassa inzet, dan moet dit wat GroenLinks betreft zich vooral richten op verwarming van oude wijken, want daar zijn nauwelijks betaalbare alternatieven voor gasverwarming.

RESTWARMTE Een paar voorbeelden waar het naar toe moet: In de raadsvergadering van afgelopen donderdag wees onze fractie er nog op dat binnen afzienbare tijd restwarmte uit bedrijven kan worden gekoppeld. Dat zou goed zijn voor verwarming van circa 6500 woningen. 

Vorige maand is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen om warmte uit geothermie vanaf de papierfabriek in Renkum in te gaan zetten voor ons warmtenet, goed voor verwarming van 5000 woningen. Momenteel worden onderzoeken gedaan naar mogelijkheden van geothermie in Ede zelf. De verwachting is dat die mogelijkheden er ook zullen zijn. Op die manier kan het aandeel van biomassa in het warmtenet de komende tien jaar gaan dalen. Dat is de koers die GroenLinks Ede wil.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie