Wethouder Jan Pieter van der Schans ondertekent namens de gemeente Ede de samenwerkingsovereenkomst natuurinclusieve landbouw in Gelderland.
Wethouder Jan Pieter van der Schans ondertekent namens de gemeente Ede de samenwerkingsovereenkomst natuurinclusieve landbouw in Gelderland. RUKVB

Gemeente Ede doet mee aan plan 'Natuurinclusieve landbouw'

Overig

EDE Liefst twintig organisaties hebben donderdag hun handtekening gezet onder het actieplan 'Natuurinclusieve landbouw'. De gemeente Ede is één van de partners in het project. 

Een doel van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is om in zeven jaar zoveel mogelijk landbouwgrond op het basisniveau natuurinclusief te krijgen. Daarbij kan gedacht worden aan uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. 

De 20 partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. Provincie Gelderland, één van de partners van het project, trekt zes miljoen euro uit voor de uitvoering van het plan. Boeren worden ,,op alle niveaus ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel", aldus de provincie. 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 175 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten. Bart Lubbers: ,,Onze boerderij valt in het Rivierklimaatpark IJsseloord, waarin ook de natuur de ruimte krijgt. Bij het opstellen van het plan hiervoor, heb ik gemerkt dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties met elkaar te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken, zodat we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken. Een platform als dit kan daarin veel betekenen.”

Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie en ontwikkelt nieuwe instrumenten. Ook wil zij ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij landbouw en dat duurzame productie wordt beloond.Vorig jaar presenteerden de maatschappelijke organisaties het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma. 

PARTNERS Organisaties die meewerken in het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.

advertentie