Afbeelding
Eigen foto.

Lichte stijging aantal toegekende WW-uitkeringen

Overig

EDE Ook in juli is het aantal toegekende WW-uitkeringen nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal in de vorige maand. In de gemeente Ede staat de teller op 1.365 (= 2,2% van de beroepsbevolking), terwijl een maand eerder 1.361 mensen een WW-uitkering kregen. Dit is een lichte stijging van 0,3%. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 0,1%. In eerder zwaar getroffen sectoren zoals uitzendbureaubedrijven, schoonmaak en de horeca en catering stabiliseert het aantal toegekende WW-uitkeringen in de afgelopen maand. 

In juli waren 419 duizend mensen werkloos, dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam de afgelopen drie maanden ook toe, met gemiddeld 8 duizend per maand. Vooral in juni steeg het aantal werklozen en werkenden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juli 301 duizend lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in juni.
In de afgelopen drie maanden groeide de beroepsbevolking (de werkzame en de werkloze beroepsbevolking samen) met gemiddeld 44 duizend mensen per maand. Deze groei volgde op een forse daling van de beroepsbevolking in april, na het uitbreken van de coronacrisis. Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe, en ook in juli groeide deze licht. Deze toename betrof voor het merendeel werklozen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Voor veel ondernemers zijn personeelstekorten inmiddels niet meer het grote probleem en draait het veel meer om de vraag ‘hoe kom ik deze crisis door’? Verwacht wordt dat de werkloosheid dit jaar (verder) zal oplopen, van 3,4% in 2019 naar 7% of meer in 2021. Er zullen dus veel mensen op zoek moeten naar ander werk, zo nodig in een ander beroep. Dat maakt het belangrijk om zichtbaar te maken waar op dit moment nog kansen liggen op de arbeidsmarkt, en waar de kansen minder goed zijn of sterk zijn afgenomen. Dat kan immers richting geven aan van-werk-naar-werk activiteiten en (om)scholing. Sectoren waar de werkgelegenheid verminderd is de afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de horeca, verkoop, schoonmaak en transport en logistiek.

Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder dan een jaar geleden. In die beroepen is de kans op werk nog steeds goed. Deze beroepen stonden ook op de lijst met moeilijk vervulbare vacatures van september 2019 en blijken dus op basis van de meest recente cijfers nog steeds goede kansen op werk te bieden. Het gaat om specifieke beroepen waarvoor doorgaans een langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger. Voor bepaalde beroepen zijn er zij-instroomprojecten. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Sectoren die nog steeds goede kansen bieden voor werkzoekenden zijn bijvoorbeeld zorg, onderwijs en de bouw.


advertentie