De gevonden vaten met grondstoffen voor productie van synthetische drugs.
De gevonden vaten met grondstoffen voor productie van synthetische drugs. OM Oost-Brabant

Drugslabs in buitengebied ‘speelt hier ook’

13 september 2020 om 06:30 Overig

EDE Sinds begin dit jaar loopt er een actie van Meld Misdaad Anoniem die zich richt op de aanpak van drugslabs in de buitengebieden. De actie is succesvol, stelt raadslid Bart Omlo (VVD). Het melden heeft resultaat, er worden kwekerijen of drugslabs opgerold. Zo worden criminele activiteiten in het buitengebied eerder gesignaleerd en dat kan de veiligheid van verhuurders van agrarische bedrijfsgebouwen waarborgen.

Ondermijning is anno 2020 een groot probleem. Doel van de actie is het terugdringen van potentieel aantrekkelijke locaties voor de productie van synthetische drugs. Er is al over langere tijd contact tussen landbouw en politievoor een preventieve aanpak. De politie waarschuwt dat productie van drugsg evaarlijk is voor omwonenden vanwege brand- en ontploffingsgevaar.,chemische stoffen en giftige gassen en watervervuiling. Daar komt bij dat drugsproductie criminaliteit aantrekt, zoals geweld, afpersing en bedreigingen.

Veel boeren in het buitengebied van Ede gaan stoppen, nu of op enige termijn, dus komen veel schuren leeg te staan. Daar zouden volgens het raadslid wellicht drugslabs zich in kunnen vestigen. ,,We moeten drugslabs in de toekomst voorkomen.” 

Burgemeester René Verhulst is zich daarvan bewust. ,,Ik kan niet zeggen dat de problematiek hier niet speelt.” Maar er zijn wel specifieke acties, met alle betrokken instanties. ,,We hebben daar regulier overleg over, we zijn attent op signalen, er zijn zogeheten boerenlunches waar informatie wordt verkregen. We hebben ook een functiewisselingsbeleid, van belang als een boer stopt en schuren en bedrijfsgebouwen leeg komen te staan.” Van belang is zeker ook dat bewoners bewust worden gemaakt van de gevaren van drugsproductie in hun woonomgeving.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie