Afbeelding
Pixabay

‘In Ede geen criminele inmenging bij zonnevelden’

13 maart 2021 om 17:55 Overig

EDE In de gemeente Ede zijn geen signalen bekend van criminele inmenging in duurzaamheidsprojecten. Dat antwoordt het college op vragen van GemeenteBelangen en VVD. Landelijk is er wel sprake van dat met name zonnevelden big business zijn van dubieuze criminele investeerders. De gemeente heeft de mogelijkheid zich op basis van de Wet Bibob en de Algemene wet bestuursrecht een beeld te vormen van de achtergronden van de aanvragers en hun zakelijke omgeving. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is in 2003 ingesteld met als doel aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen bij het landelijk bureau Bibob. In de gemeente Ede is een drietal zonnevelden in de planning: aan de Lange Rijnsteeg in Bennekom (11,1 hectare), de Wolfsdijk in Ede (3,3 ha) en aan de Blaakweg in de Harskamp (7,7 ha).

Gerard van Wijk

Het college stelt vast dat voor een zonneveld een omgevingsvergunning is vereist. Er is tot nu toe geen aanleiding bij een bouwaanvraag/omgevingsvergunning een Bibob-toets te hanteren. Op de vraag of agrariërs worden gewaarschuwd voor malafide investeerders van zonnevelden, zegt het college dat de verhuurders van een perceel een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de keuze van een wederpartij. ,,De gemeente heeft tot nu toe geen aanleiding gehad agrariërs te waarschuwen voor malafide investeerders. De gemeente heeft geen bevoegdheid om gegevens over criminele gegevens te delen teneinde in een privaatrechtelijke verhouding te interveniëren. In algemene zin kan de gemeente verhuurders van grond wel voorlichten over de risico´s.” 

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie