Afbeelding
FixiPixi

Raadsvragen over gevolgen verbod rookruimten horeca

3 maart 2020 om 18:57 Politiek

EDE Heeft de gemeente al een beeld van de gevolgen van het verbod op rookruimten in de horeca? Dat vraagt het raadslid Henk Righolt (GemeenteBelangen) aan het college. ,,In het bijzonder de mogelijke gevolgen voor de openbare orde als rokers buiten de horeca-inrichtingen gaan roken. Er kan ook een verslechtering optreden ten aanzien van veiligheid, geluidsoverlast en afval op straat."

September vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat rookruimten in de horeca in strijd zijn met artikel 8 van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Derhalve zijn rookruimten in horeca-inrichtingen die vergunning plichtig zijn verboden. Daar vallen onder meer discotheken, coffeeshops, cafés, concertzalen, hotels, restaurants, sportkantines, buurtcentra, snackbars zalencentra en sishalounges onder. Per 1 april dit jaar zal de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) het verbod actief handhaven.

Righolt wil weten of de gemeente contact heeft met vertegenwoordigers van de lokale horeca om de gevolgen van de handhaving van het verbod te bespreken. Hij wil ook weten of de gemeente rekening houdt met de mogelijkheid dat horecaondernemers in de buitenruimte voorzieningen willen of gaan aanbrengen. ,,Heeft de gemeente bepaald welke veranderingen en maatregelen er nodig zijn in het horecabeleid en het handhavingsbeleid? Wellicht kunnen met name in de zomermaanden de terrastijden worden verruimd zodat de horecaondernemer toezicht kan houden en daardoor de overlast beperkt kan blijven."

De vragensteller wil verder weten hoe de gemeente omgaat met het roken van waterpijpen in de zogeheten shisalounges. ,,Voor zover ons bekend ontbreken hiervoor landelijke richtlijnen, maar voor wat GemeenteBelangen betreft geldt hier het motto 'gelijke monniken, gelijke kappen'."

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie