Afbeelding
Hans Blomvliet

Beter communiceren met omwonenden over kappen van bomen

22 maart 2020 om 11:35 Politiek

EDE De gemeente Ede gaat pro-actiever communiceren met omwonenden over dunningswerkzaamheden in de bossen, waarbij bomen worden gekapt. ,,We passen hierop ons communicatieplan aan", laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van het raadslid Judith Klostermann (GroenLinks). Zij stelde vast dat in de bosstrook tussen de Peteweg en de Barteweg ter hoogte van recreatiepark ´t Gelloo in de afgelopen maanden bosonderhoud is uitgevoerd waarover de bewoners op voorhand niet op de hoogte zijn gebracht. De bewoners zagen dat met rode verf bomen geblest waren en zochten contact met de gemeente.

Een medewerker van de gemeente heeft daarop samen met omwonenden een bezoek gebracht aan de locatie en dat had tot gevolg dat een vijftigtal merendeels beeldbepalende bomen zijn gespaard. Wat het raadslid ook stoort is dat bij dunningswerkzaamheden met grote houtverwerkingsmachines wordt gewerkt, waardoor het overgebleven bos er voor recreanten en bewoners nog lang uitziet als ,,een slagveld."

Volgens de gemeente wordt er bij dunning van bospercelen sinds jaar en dag planmatig gecommuniceerd. Bij het Petebos zijn fysieke infoborden geplaatst en zijn social media ingezet om informatie te verspreiden. ,,We hebben wel geconstateerd, mede door de toegenomen maatschappelijke discussie over klimaat en biodiversiteit, dat we hierin pro-actiever kunnen en moeten zijn richting omwonenden."

Volgens het college is de gangbare werkwijze in het bosbeheer het werken met grote machines. ,,De bandendruk van deze grote machines is relatief lager dan die van kleine machines, die vaak meer rijbewegingen nodig hebben. Voor een bosbodem is insporing niet het grootste gevaar, verdichting van de bodem heeft veel meer negatieve effecten, zoals een verminderd bodemleven. Er zijn op dit moment nog weinig kleine machines beschikbaar die de werkzaamheden kunnen uitvoeren."

De gemeente is met omwonenden van het Petebos in gesprek om op een aantal locaties bomen terug te planten. Er wordt gedacht aan beuk, zomereik, boswilg, hazelaar, sleedoorn, meidoorns en krent. ,,Er is onvoldoende budget beschikbaar om alle gekapte locaties in te planten, daarom zal dit gebeuren in overleg met omwonenden."

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie